Sienirihmaston lisääminen puuntaimeen lisää kasvua ja samalla kasvaa maaperän hiilivarasto

19.3.2020 / Artikkeli
Tavallisen pulkkosienen muodostama mykorritsa saa kuusen taimet kasvamaan paremmin ja terveemmiksi. Kuva: Tarja Pennanen
Tavallisen pulkkosienen muodostama mykorritsa saa kuusen taimet kasvamaan paremmin ja terveemmiksi. Kuva: Taina Pennanen

Suomessa tuodaan vuoden kuluttua ensimmäisenä maailmassa markkinoille metsäkuusen taimia, joiden juuristoon on lisätty sienirihmastoa. Rihmasto on puun kasvulle välttämätöntä. Se auttaa tainta sen ensimmäisinä vuosina monin tavoin ja luo maaperään uutta, pysyvää hiilivarastoa.

Hankkeen takana on Kääpä Biotech -yritys, joka on kehittänyt uutta taimituotetta yhdessä Luonnonvarakeskuksen kanssa.

”Kyseessä on maailman ensimmäinen metsätaimitarhalla kehitetty mykorritsatuote. Sen merkitys metsänomistajille ja Suomen ilmastopolitiikalle on suuri”, sanoo Kääpä Biotechin toimitusjohtaja Eric Puro.

Puron mukaan avohakkuu ja maanmuokkaus hävittää suuren osan kuuselle tärkeistä maaperän mykorritsa- eli sienijuurisienistä. Sienijuurisienet ovat puiden kasvulle välttämättömiä, sillä ne toimivat symbioosissa puun kanssa.

Taina Pennanen. Kuva: Erkki Oksanen
Tutkija Taina Pennanen sanoo löytäneensä jopa sellaisen sienijuuren, joka ehkäisee juurikäävän tarttumista taimeen. Kuva: Erkki Oksanen

Luonnonvarakeskuksessa sienijuuria jo pitkälti toistakymmentä vuotta tutkinut johtava tutkija Taina Pennanen sanoo, että lisätty sienijuurisieni paransi kuusentaimen kasvua enimmillään 20 prosenttia vuodessa ensimmäisten kahden vuoden aikana.

”Hyvin mykorritsoituneet taimet jäävät paremmin eloon, ne selviävät huonommillakin kasvupaikoilla, ja ne kestävät paremmin istutusvaiheen käsittelyvirheitä ja kuivuutta. Entistä useampi taimi on terve ja kasvaa paremmin”, sanoo Pennanen.

Oikeilla sienijuurisienillä lisätyt taimet kestävät paremmin, koska niillä on myös suuremmat juuret suhteessa versoon. Puron mukaan menetelmä saattaa jopa lyhentää kuusimetsän kiertoaikaa, mutta tutkimustuloksia siitä ei vielä ole.

Tämä tietenkin maksaa, mutta ei paljon: ”Pyrimme kustannustehokkaaseen hintaan tainta kohti”, sanoo Puro. Metsäkuusen taimen tyypillinen hinta on 20–30 senttiä.

Maaperän kasvava hiilivarasto torjuu ilmastonmuutosta

Puron mukaan Kääpä Biotech tekee Luonnonvarakeskuksen tutkimuksen pohjalta liiketoiminnan mallia, kaupallistaa tutkimusta ja vie tuotteen markkinoille. Mutta työllä on hänen mukaansa myös laajempaa merkitystä kuin vain taimien parempi kasvu.

”Tiedämme jo nyt, että sienirihmasto on merkittävä pitkän aikavälin hiilivarasto maaperässä. Hankkeemme edistää pitkän aikavälin hiilensidontaa nimenomaan maaperään. Se antaa mahdollisuuksia niin ilmastopolitiikalle kuin metsänomistajillekin, esimerkiksi ryhtyä entistä tehokkaampaan hiiliviljelyyn”, Puro sanoo.

Mikä hyvänsä sienijuuri ei kuitenkaan kelpaa. Juuri oikeiden sienten etsiminen on ollut Pennasen tutkimusta vuosien ajan.

”Sienijuuren tuoma hyöty riippuu eniten siitä, mikä on lisättävän sienijuuren laji ja kuinka hyvin se on saatu lisättyä taimen juuristoon niin että se todella pääsee symbioosiin taimen juurenkärjissä”, Pennanen sanoo.

Eric Puro
Mykorritsatuotteen merkitys metsänomistajille ja Suomen ilmastopolitiikalle on suuri”, sanoo Eric Puro. Kuva: Kääpä Biotech

Symbioosi tarkoittaa esimerkiksi kahden eri eliölajin, tässä tapauksessa sienen ja puun yhteistä eloa, missä kumpikin hyödyttää toistaan. Sienirihmasto toimii puun hienojuuristona ja laajentaa juuristoa jopa tuhatkertaisesti. Rihmasto luovuttaa puulle maasta keräämiään ravinteita ja puu taas luovuttaa sienelle yhteyttämisessä syntyviä sokereita, joita sieni itse ei kykene tuottamaan.

Sokerit taas sisältävät juuri sitä hiiltä, mikä varastoituu maaperään.

Jopa sieniyksilöissä on eroja

Sienijuurilajeja on paljon, mutta Pennasen mukaan parhaita lajeja on vain muutama. Jopa parhaiden lajien yksilöiden välillä on vaihtelua: toiset ovat taimelle suuremmaksi avuksi kuin toiset.

Toisaalta on sellaisiakin sienijuuria, jotka suorastaan hidastavat taimen kasvua. Esimerkiksi rouskut ja haperot ovat enimmäkseen suurten puiden sienijuuria.

Suuresta puusta niillä on varaa ottaa yhteyttämistuotteita jopa siinä määrin, että ne kasvattavat ruoaksikin kelpaavia itiöemiä, mutta pienen puun sienijuureksi ne vaativat sokereita liian ahneesti. Puuntaimen sienijuurisienen on oltava vaatimaton ja elettävä vain maan alla, jotta se hyödyttäisi taimen maanpäällistä kasvua eikä kuihduttaisi sitä alkuunsa.

Sienijuurisienen vaikutus ei kuitenkaan kestä kuin muutaman vuoden.

”Sitten se häviää mikrobikilpailun vuoksi”, sanoo Pennanen.

Pennasen mukaan sienijuuri kannattaa lisätä taimiin taimitarhalla, koska metsässä sellaisen etsiminen on taimelle rasite. Niitä on kuitenkin löydettävä, koska ilman niitä taimi kuolee. Jos hyvä sienijuurilaji on valmiina, taimi voi käyttää enemmän resursseja maanpäälliseen kasvamiseen.

Pennanen sanoo löytäneensä jopa sellaisen sienijuuren, joka ehkäisee juurikäävän tarttumista taimeen.

”Harmillista kylläkin, juuri nämä sienijuuret kuitenkin myös heikensivät taimen kasvua jopa kymmenen prosenttia”, Pennanen sanoo.

Hannes Mäntyranta

2 kommenttia “Sienirihmaston lisääminen puuntaimeen lisää kasvua ja samalla kasvaa maaperän hiilivarasto”

Tutki ‒ tutki, etsi sopiva käytäntö.

Vastaa

Nimenomaan näin metsäalalla toimitaan.

Vastaa

Kirjoita kommentti