Ilmastotutkimuksen puutteita ovat esimerkiksi peruskaavojen tuntemattomuus kemiasta. Niitä on opetettu esimerkiksi lukion pitkässä kemiassa. Henryn laki ja kaava ovat esimerkiksi monille tuntematon käsite. Se kertoo kaasutasapainon, jossa esimerkiksi hiilidioksidi liukenee ilmasta veteen. – Toinen puute on tieteelliset kaavat, joilla kerrotaan, miten kaasut vaikuttavat ilmastoon. Onko vaikutus lineaarinen vai logaritminen vai jotain siltä väliltä. Missä on kyllästymispiste? Kausaalisuhde pitäisi osoittaa kaasulisäyksen ja lämmön kanssa. Vai onko suhde päinvastoin? – Kasvihuoneissahan käytetään yli 1000 ppm:n CO2-pitoisuuksia, jotta kasvit kasvaisivat paremmin. Paljonko nykyisestä puustokasvun lisäyksestä on peräisin korkeammasta CO2-pitoisuudesta? – ilmastotutkimuksen ongelma on myös luonnollisten vaihteluiden unohtaminen ns luonnolinen 0-taso. – Maapallon lämpötila on vaihdellut aina. Tästä tutkimuksesta voi kertoa lisää esimerkiksi Oulun Yliopiston aurinkotutkimuksen professori kalevi Mursula – Puupuolella vastaavasta voi kertoa lustotutkimuksen avulla Mauri Timonen Lukesta. Suomessa on maailman toiseksi pisin lustosarja, 7650 vuotta.

Vastaa