Ympäristöhallinto ja ympäristöjärjestöt ovat painostaneet kuntia ja kaupunkeja jo pitkään ottamaan metsien taloudelliseen käyttöön liian tiukkoja kaavamääräyksiä , jotka yleiskaavojen osalta saattavat kattaa lähes koko kuntien alueet. Eli yleiskaavoituksen valvontaan tulee metsäsektorin kiinnittää jatkossa huomiota jo aivan kaavoituksen alkuvaiheessa kunnissa siten että kaavojen suunnittelijat pysyvät kohtuudessa ja metsien taloudellinen käyttö huomioidaan riittävästi. Kaavamääräyksiä vähätellään niiden laadintavaiheissa, mutta kun kaava on lainvoimainen, alkaa tiukka valvonta niiden toteuttamiseksi, tämä on koettua käytännössä. Lisäksi on huomioitava, että metsien käytössä on noudatettu metsälain 10 §:ää jo kymmeniä vuosia , laissahan on 10 eri suojeltavaa luontoympäristöä ja lisäksi kaikissa kaavoissa selvitetään arvokkaat luontokohteet jo etukäteen , näiden selvitysten pitäisi riittää myös luonnon monimuotoisuuden säilyttämi-seksi eikä normaaleihin talousmetsiin enää kaivata monimuotoi-suuden kustannuksella mitään lisärajoituksia.

Vastaa