Lajien uhanalaisuus elinympäristöittäin 2010-2019

10.6.2019 / Graafi
  • Kuviossa uhanalaisuusindeksi on suure, joka on laskettu vuosien 2010 ja 2019 uhanalaisuuskartoitusten perusteella.
  • Mitä suurempi indeksi on, sitä parempi on lajien uhanalaisuustilanne.
  • Jos indeksin arvo on nolla, kaikki elinympäristön lajit ovat kadonneet.
  • Jos arvo on 1, yksikään elinympäristön laji ei ole uhanalainen.
  • Lähde: Suomen lajien uhanalaisuus – Punainen kirja 2019. Graafi päivitetty 10.6.2019.

Kirjoita kommentti