Kuiduista ja biomuoveista kehitetään keveyttä eristämiseen ja pakkaamiseen

Kuitupohjainen BeLight-eriste. Kuva: VTT
Kuva: VTT
Metsäbiotalouden tulevaisuuskuvasto / Forest Bioeconomy Future Catalogue

Selluloosakuiduista ja uusiutuvista biomuoveista voidaan tuottaa uusia, keveitä materiaaleja pakkauksiin ja rakennusmateriaaleihin. Tällaisia kohteita on ääni- ja lämpöeristyksessä, suojapakkauksissa sekä rakennusten, teollisuuden ja kuljetusvälineiden ilmansuodatinmateriaaleissa.

BeLight-hankkeessa valmistetaan huokoisia selluloosakuiturakenteita vaahtorainausteknologialla. Business Finlandin rahoittaman kaksivuotisen hankkeen tutkimusosapuolina ovat Teknologian kehittämiskeskus VTT ja Tampereen ammattikorkeakoulu. Tutkimusta ja kehitystä ohjaa 14 mukana olevaa rakennus- ja pakkausalan yritystä.

Euroopan unionin kestävän kehityksen tavoitteet ja lainsäädäntö vauhdittavat tarvetta biopohjaisille materiaaleille ja sovelluksille. ”BeLight-hankkeen tarkoituksena on kehittää biopohjaisia ja mahdollisesti myös biohajoavia ratkaisuja keveille vaahtomaisille rakenteille”, sanoo Lisa hankkeen projektipäällikkö Lisa Wikström VTT:ltä.

”Teemme parhaillaan materiaali- ja sovelluskehitystä. Uusille toimiville ja taloudellisesti kannattaville ratkaisuille olisi kysyntää nopeastikin”, sanoo Wikström.
Hankkeessa selvitetään muun muassa sitä, minkälaisiin sovelluksiin tutkittavat materiaalit soveltuvat ja mitä kehitystarpeita materiaaleille on. Niillä voidaan joissakin tapauksissa korvata esimerkiksi öljystä valmistettavia styroksia ja muovia.
”Haluamme ymmärtää, kuinka esimerkiksi styroksia ja kuplamuovia korvaavat uudet materiaalit sopivat nykyisiin ja tulevaisuuden kierrätysprosesseihin. Käytetyn materiaalin volyymit ovat etenkin alussa pienet, eikä toimivaa keräys- ja lajittelujärjestelmää ole olemassa”, sanoo Wikström.

Yhtenä tavoitteena onkin, että kehitettävät selluloosakuituvaahdot ovat ainakin joissakin tapauksissa kierrätettävissä nykyisissä kierrätysjärjestelmissä esimerkiksi paperin tai pakkauskartongin mukana.

Hankkeessa ovat mukana Artekno Oy, Finnfoam Oy, Brightplus Oy, Tikkurila Oyj, NMC Cellfoam Oy, Fiberwood Oy, Paptic Oy, Evere Oy, Cre4tive Oy, Eagle Filters Oy, Aisti Corporation, EarthPac Oy, Vaisala Oyj ja Sulapac Oy.

 

Kirjoita kommentti