Viljely (cultivation)

Päätehakkuun jälkeen hakkuuaukolle on perustettava uusi metsä. Se tehdään joko viljelemällä – millä tarkoitetaan kylvöä tai istutusta – tai luontaisella uudistamisella, jos päätehakkuun menetelmänä on ollut siemenpuuhakkuu.