Välivarasto (intermediate storage)

Välivarasto on hakkuualuetta lähimmän tien varressa oleva puupino, yleensä 100–500 metrin päässä hakkuualueesta. Puunkorjuussa katkotut runkopuut varastoidaan välivarastolle odottamaan kaukokuljetusta sahalle tai muulle teollisuuslaitokselle.