Uusiopaperi (recycled fibre paper)

Uusiopaperi valmistetaan uusiokuidusta, jota sanotaan myös kierrätyskuiduksi. Uusiokuitu on peräisin keräyspaperista, kun taas ensikuitu tulee metsästä. Ensikuitua sanotaan myös neitseelliseksi kuiduksi. Uusiopaperin valmistus aloitetaan useimmiten siistauksella, mikä tarkoittaa painovärin ja epäpuhtauksien poistoa uusiokuitujen muodostamasta uusiomassasta. Siistauksen yhteydessä uusiomassasta häviää 10–40 prosenttia, mitä kutsutaan siistaushäviöksi. Siistaushäviön syy on, että siistauksessa kuidut vioittuvat ja katkeilevat. Arvioiden mukaan yksittäinen puukuitu kestää kierrätyksessä korkeintaan 3–7 kierrosta, minkä jälkeen se poistuu kierrosta siistaushäviön myötä. Siistaushäviössä prosessin ulkopuolelle joutuneet kuidunpalat poltetaan energiaksi. Siistauksen tuloksena syntyy paperin valmistuksessa käytettävää siistausmassaa ja siistausjätettä, joka on kaatopaikkajäte.