Metsäraja (alpine timber line)

Metsäraja on se raja, jonka pohjoispuolella metsäpuut eivät pohjoisen ilmaston takia selviä.