Avohakkuu (clear cutting, clear felling)

Avohakkuussa kaadetaan metsänhoidon ohjeista riippuen kaikki tai lähes kaikki hakkuualueen puut. Suomessa voimassa olevassa PEFC-metsäsertifioinnissa edellytetään 5–10 säästöpuun jättämistä kaatamatta jokaiselle avohakatulle hehtaarille. Säästöpuita ei saa viedä koskaan pois metsästä. Suomen talousmetsistä yli 95 prosenttia on PEFC-sertifioitu.

Kestävässä metsätaloudessa, kuten Suomessa, avohakkuun jälkeen huolehditaan aina uuden metsän syntymisestä.