Mitä hyötyä on luonnon monimuotoisuudesta?

1.4.2020 / Q&A

Luonnon monimuotoisuus on välttämätöntä, sillä ihminen on riippuvainen luonnosta ja monimuotoinen luonto on kaikkein elinvoimaisin. Luontoa pidetään myös sinänsä tärkeänä, eikä ihmisellä näin ole oikeutta sitä tuhota.

Luonnon monimuotoisuus eli biodiversiteetti koostuu kolmesta tasosta: elinympäristöjen monimuotoisuudesta, lajien monimuotoisuudesta ja geneettisestä monimuotoisuudesta. Luonnon selviämisen kannalta nämä kaikki tasot ovat tärkeitä ja ne vaikuttavat toisiinsa. Mitä monimuotoisempi luonto on, sitä tehokkaammin se vastustaa erilaisia tuhoja, kuten kasvitauteja. Mitä monimuotoisempi luonto on, sitä turvatumpi on evoluutio ja sitä paremmin luonto voi sopeutua esimerkiksi ympäristönmuutokseen.

Ihmisen kannalta tärkeintä kuitenkin on, että ihmisen elämä perustuu luonnonvarojen käyttöön ja esimerkiksi lähes kaikki uusiutuvat luonnonvarat ovat luonnosta peräisin. Luonnon monimuotoisuus turvaa näiden luonnonvarojen uusiutumisen, kun niitä käytetään.

Siitä, mitä tarpeellisille luonnonvaroille tapahtuu, kun monimuotoisuudesta ei pidetä huolta, löytyy paljon huonoja esimerkkejä ihmiskunnan historiasta.

Kirjoita kommentti