Yllättävää miten yleistä väärän tiedon levitys on. Tämäkin Yhdysvaltalaisprofessori sanoo: ”Yksityiset metsänomistajat USA:ssa ja Euroopassa ovat keskeisessä roolissa ilmastonmuutoksen hillinnässä”. Hän hyvin tietää ettei metsä ole loputon hiilinielu. Globaalissa tarkastelussa metsät ovat tasapainotilasaa. Hiiltä sitoutuu ja vapautuu yhtä paljon, mutta niihin sitoutunut hiilivarasto on merkittävä: 600 Gt elävää ja 60 Gt kuollutta biomassaa. Metsien polttaminen vapauttaisi hetkeksi yhteensä 1200 Gt hiilidioksidia, mikä olisi ympäristö katastrofi. Sitä eivät yksityiset metsänomistajat ole tekemässä. Pääosan maailman metsistä omistavat Venäjän, Brasilian, Kanadan, Yhdysvaltojen ja Kiinan valtiot.
Fossiilisten polttoaineiden, kivihiilen. öljyn ja kaasun polton CO2 päästöt arvioidaan 38 Gt vuodessa. Luonnon hiilinielut sitovat siitä noin 22 Gt/v ja ilmakehään jää noin 16 Gt/v CO2. Sen pienentäminen on ihmisen päätettävissä ja ratkaisevassa asemassa ilmaston lämpiämisen hillitsemisessä.

Vastaa