Walesin prinssi kiinnostui metsäbiotaloudesta – sai aikaan kunnianhimoisen suunnitelman luontoon investoimiseksi

20.11.2020 / Artikkeli
Suunnitelman esipuheessaan prinssi Charles toteaa, että nyt on aika saattaa luonto takaisin taloustoiminnan keskiöön. Kuva: Shutterstock

Euroopan metsäinstituutin EFIn julkaisema uusi 10 kohdan biokiertotalouden toimintasuunnitelma kehottaa investoimaan luontoon. “Paitsi että se on paras, se on myös välttämätön tie muutokseen ja uudenlaiseen talouteen”, sanoo Marc Palahi, instituutin pääjohtaja ja suunnitelman koordinaattori.

10 kohdan toimintasuunnitelman sanoma on ollut monelle yllätys. ”Sen ydin on ylittää ekologian ja talouden välinen kahtiajako uudella taloudella, joka saa käyttövoimansa luonnosta. Se on tärkeä strategia myös luonnon monimuotoisuuden suojelemiseksi”, sanoo Palahi.

Suunnitelma kuitenkin menee tätäkin pidemmälle. ”Investoinnit luontoon ovat edellytys pitkän aikavälin kestävälle biotaloudelle sekä monimuotoisuuden ja hiilinielujen turvaamiselle”, sanoo Palahi.

Tästä hyvä esimerkki on suomalainen perhemetsänomistus. Suomalaiset metsänomistajat investoivat täysin vapaaehtoisesti joka vuosi 20–30 miljoonaa euroa omien metsiensä luonnon monimuotoisuuteen ja hiilinieluihin.

”Tämä ei olisi mahdollista, ellei metsänhoito olisi taloudellisesti kannattavaa, mikä on saatu aikaan pitkän aikavälin investoinneilla ja sitoutumisella”, sanoo Palahi.

Biokiertotalouden allianssille ohjenuorana

Palahin mukaan Walesin prinssi Charles pyysi tekemään 10 kohdan suunnitelman (A 10-point Action Plan for a Circular Bioeconomy of Wellbeing) Biokiertotalouden allianssin perustavaksi asiakirjaksi. Allianssi perustettiin Charlesin tuella ja EFI vastaa sen käytännön toteuttamisesta.

Päätös suunnitelman tekemisestä syntyi viime maaliskuussa, jolloin EFI kutsui koolle 25 kirjoittajaa eri puolilta maailmaa.

”Siinä olivat edustettuina niin talouselämän, ekologian, maatalouden, metsien käytön, teollisuuden kuin kaupunkipolitiikankin asiantuntijat. Yli puolet kirjoittajista tuli yliopistoista”, sanoo Palahi.

Marc Palahí. Kuva: Markku Laukkanen
Luontoa voi käyttää kestävästi ja samalla elää sen kanssa sopusoinnussa, Marc Palahí sanoo. Kuva: Markku Laukkanen

10 kohdan suunnitelma on jo nyt saanut aikaan paljon sitä kautta, että se on ollut strategisena ohjeistuksena Biokiertotalouden allinssille.

Allianssin tarkoitus on kiihdyttää muutosta kohti uutta maailmaa. Se yhdistää toisiinsa investoijat ja ratkaisuja tarjoavat yritykset, hallitukset, viranomaiset ja paikallisyhteisöt luonnon monimuotoisuuden, ilmaston ja kestävän talouden turvaamiseksi.

Suunnitelma on avain talouden muutokseen

Allianssin perustamisesta päätettiin viime kesäkuussa Palahin vetämässä pyöreän pöydän keskustelussa. Palahin mukaan allianssin perustajat ovat oivaltaneet, että biokiertotalous tarjoaa mahdollisuuden rakentaa kukoistava ja kestävä talous luonnon kanssa sopusoinnussa.

10 kohdan suunnitelma julkaistiin syyskuussa 2020. Sen rakenne on uraauurtava: siinä on kuusi muutostavoitetta sekä neljä ehdotusta toimenpiteiksi, millä näihin tavoitteisiin päästään. Toimenpide-ehdotukset on kytketty niihin muutostavoitteisiin, joita ne edistävät.

Suunnitelma esimerkiksi korostaa biokiertotalouteen tehtävien investointien tärkeyttä esittämällä erityisrahastoja, julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyön tukemista ja yhteisen toiminta-alustan luomista biokiertotalouden rahoittajille.

Tämä edistäisi ainakin kolmea tavoitetta: varallisuuden tasa-arvoisempaa jakautumista, maankäytön, ravinnon ja terveyden kokonaisvaltaista uudelleenajattelua sekä teollisuuden muutosta.

Prinssi Charles: luonto takaisin keskiöön

Suunnitelman esipuheessaan prinssi Charles toteaa, että nyt on aika saattaa luonto takaisin taloustoiminnan keskiöön.

”Me yksinkertaisesti emme voi odottaa kauempaa. Meidän on rakennettava uudelleen hauras tasapainomme luonnon kanssa.”

“Riippumatta toiminta-alueestaan johtajien on aika tarttua työhön, asettaa vaativat tavoitteet ja osoittaa, mikä on mahdollista, jotta muut voivat seurata heitä”, kirjoittaa Prinssi Charles.

Kiinnostus suunnitelmaa kohtaan on ollut suurta päättäjien, teollisuuden ja tiedeyhteisön keskuudessa. Konkreettisia vaikutuksia on nähtävillä jo nyt.

Esimerkiksi Irlannin hallitus viittasi suunnitelmaan valmistellessaan maan biotalousstrategiaa. Sveitsiläinen pankki Lombard Odier julkaisi vastikään suoraan prinssi Charlesin inspiroimana maailmanlaajuisen Natural Capital -rahaston strategian yhteistyössä Biokiertotalouden allianssin kanssa.

Strategia on ensimmäinen laatuaan ja se tukee investointeja, jotka pyrkivät kiihdyttämään muutosta biokiertotalouteen keveämmin rakennetun teollisuuden kautta.

Lääketehdas AstraZeneca käyttää suunnitelmaa kestävyysstrategiansa laadinnassa. Useat afrikkalaiset hallitukset ovat käyttäneet suunnitelmaa ja Maailman talousfoorumi WEF pyysi Palahia kirjoittamaan siitä julkaisuunsa.

”Suunnitelma auttaisi parantamaan Green Dealia”

Euroopan metsäinstituutti on aiemmin kritisoinut Euroopan unionin komission esitystä Green Dealiksi siitä, että se ei ole havainnut biotalouden mahdollisuuksia yhteiskunnallisten ongelmien ratkaisemisessa.

”Green Dealissa on paljon hyvää, mutta biotalouden ja erityisesti metsien suhteen suunnitelma ei ole havainnut, kuinka esimerkiksi metsään perustuvilla tuotteilla voidaan korvata fossiilipohjaisia tuotteita”, sanoo Palahi.

Palahin mukaan useimmiten kaupungeissa elävien eurooppalaisten yhteys luontoon on katkennut. “Heidän on vaikea ymmärtää, miten luontoa voi käyttää kestävästi ja samalla elää sen kanssa sopusoinnussa”, Palahi sanoo.

10 kohdan biokiertotalouden toimintasuunnitelma

Muutostavoitteet

  1. Tavoitteeksi kestävä hyvinvointi
  2. Investoinnit luontoon ja sen monimuotoisuuteen
  3. Oikeudenmukainen vaurauden jakaminen
  4. Maankäyttö-, ravinto- ja terveysjärjestelmien kokonaisvaltainen uudistaminen
  5. Teollisuudenalojen muutos
  6. Ekologinen kaupunkiuudistus

Toimenpide-ehdotukset

  1. Mahdollisuuksia luova sääntely
  2. Tavoitteellinen innovointi investointien ja politiikan käyttöön
  3. Rahoituksen ja riskinottokyvyn turvaaminen
  4. Tutkimuksen ja koulutuksen voimistaminen ja laventaminen
Hannes Mäntyranta

Kirjoita kommentti