Yllä oleva artikkeli avaa mahdollisuuksia, joita pitää tuoda runsaasti julki eri medioissa. Nyt ovat mahdollisuudet monipuoliseen puun käytön lisäämiseen. Onneksi Suomen metsät kasvavat enemmän kuin hakataan!
Puurakentaminen tiukkasyisestä ja hitaasti kasvaneesta suomalaisesta puusta tulee saattaa kansainväliseen arvostukseen.
Tätä varten haluan tiukkasyiselle ja hitaasti kasvaneelle kaiken kokoiselle puulle erikoismarkkinat ja arvonsa mukaiset käyttötarkoitukset.
Näin uusiutuvalle metsäpääomallemme voidaan saada merkittävästi lisää arvoa ja monia eri tuloja Suomeen.
On huomattava, että metsistä alkunsa saava raha kiertää monissa eri ammateissa kansantaloudessamme ja tuon rahan arvo näin monilla kymmenillä kertaistuu meidän kaikkien parhaaksi.

Vastaa