Tunnetko nämä metsäalan nousussa olevat sanat? Aavistushakkuu, ekoakku, metsäpöly…

10.2.2022 / Artikkeli
Kyykkyvitamiini, aavistushakkuu, Lulufc ja metsäkato kuuluvat metsäalan ajankohtaiseen sanastoon.

Kokosimme yhteen metsäalan uutta tai uudelleen pinnalle noussutta sanastoa. Tunnetko jo ne kaikki?

Aavistushakkuu

Metsänomistajan väitetty ennakoiva toimenpide, kun jokin taho suunnittelee hänen mailleen suojelualueen perustamista tai muuta metsän käyttöä rajoittavaa toimintaa. Aavistushakkuusta puhutaan usein kielteisessä mielessä.

Afolu

Euroopan unionissa suunnitellaan, että maankäyttöön ja metsätaloussektoriin (ks. Lulucf) laskettaisiin tulevaisuudessa mukaan myös maatalouden päästöt, jolloin kokonaisuutta kutsuttaisiin Afolu-sektoriksi (Agriculture, Forestry and Other Land Use). Uudistus astuisi voimaan vuonna 2031. Afolu-sektorin tulisi komission ehdotuksen mukaan olla ilmastoneutraali vuoteen 2035 mennessä.

Avohakkaamaton puu

Ylispuu, joka pidetään korjuussa ja sahausketjussa erillään avohakatusta puutavarasta, ja jota myydään eettisempänä sahatavarana.

Ekoakku

Halattava puu, josta halaaja kokee saavan itselleen energiaa.

Etämetsäretki

Retki, joka toteutetaan etäyhteydellä menemättä itse fyysisesti metsään. Etämetsäretkeksi voidaan kutsua myös retkeä, jonka osallistujat menevät esimerkiksi kukin omaan lähimetsäänsä ja ovat etäyhteydessä toisiinsa.

Etämetsäretken voi tehdä vaikkapa talviseen männikköön. Kuva: Sirpa Kärkkäinen

Hiiliviljely

Hiiliviljely tarkoittaa toimenpiteitä, joiden tarkoituksena on vähentää kasvihuonekaasupäästöjä ja lisätä hiilen varastoitumista maaperään. Metsätalouden kannalta yhtenä keinona voidaan käyttää esimerkiksi metsittämistä.

Kompensaatiometsä

Kompensaatiometsällä pyritään korvaaman ilmastopäästöt, joita ei muuten vältetä. Menetelmiä ovat esimerkiksi nuorten metsien tuhkalannoitus tai uuden metsän istutus. Toimet kustantaa yleensä kompensaation tilaava asiakas.

Metsäluontotyyppi

Metsäluontotyypit jaotellaan kangasmetsiin, lehtoihin ja erikoistyyppeihin, jotka jakaantuvat yhteensä noin 70 alatyyppiin. Kangasmetsien alatyyppejä ovat esimerkiksi kuivat kankaat, nuoret kuivat kankaat ja vanhat havupuuvaltaiset tuoreet kankaat. Lehtojen alatyyppeihin kuuluvat esimerkiksi jalopuulehdot, kuten kynäjalavalehdot ja tammilehdot. Erikoistyyppejä ovat esimerkiksi kalliometsät, sisämaan tulvametsät ja jalopuustoiset kangasmetsät.

Ympäristöministeriön mukaan noin kolme neljästä Suomen metsäluontotyyppien lukumäärästä on uhanalaisia. Niiden kokonaispinta-ala ei ole tiedossa. Metsäluontotyyppi on eri asia kuin metsätyyppi tai metsäinen luontotyyppi.

Metsäpöly, metsämikrobiuute

Metsämaan mikrobeja sisältävä uute, jonka uskotaan vahvistavan terveyttä. Metsäpölyä käytetään kosmetiikkateollisuuden ihonhoitotuotteissa.

Kyykkyvitamiini

Metsästä kerättävät marjat, sienet ja muut terveelliset luonnonantimet, joiden poimiminen vaatii usein kyykistymistä.

Puolukka kuuluu metsästä kerättäviin vitamiineihin, joiden edessä joutuu useimmiten kyykistymään. Kuva: Vilma Issakainen

Lulucf

Maankäyttöä, maankäytön muutosta ja metsätaloussektoria koskeva EU:n asetus. Lulufc (Land Use, Land-Use Change and Forestry) määrittelee säännöt, miten sektorin kasvihuonekaasujen päästöt ja hiilensidonta huomioidaan EU:n ilmastotavoitteissa kuluvalla vuosikymmenellä. Katso myös Afolu.

Luomumetsä

Metsä, joka on luomusertifioitu keruualue. Luomukeruualueilla ei voida käyttää kaikkia lannoitteita tai torjunta-aineita, jolloin sieltä kerätyt luonnonantimet luokitellaan luomuksi. Käytännössä lähes kaikki Suomen metsätalousmaat täyttävät luomun kriteerit.

Luonnonläheinen metsätalous

EU:n kestävän rahoituksen luokitteluun liittyvä esimerkki kestävästä metsätaloudesta. Tavoitteena on metsät, joissa yhdistyvät monimuotoisuus, hiilivaraston ylläpito ja teollisuuteen liittyvä taloudellinen tuotto. Englanniksi “Close to nature forestry”.

Luontokato

Luonnon monimuotoisuuden eli luonnonkirjon väheneminen. Luonnon monimuotoisuudella tarkoitetaan ekosysteemien, lajien ja geenien kirjoja. Sillä viitataan kaikkeen elolliseen eli kasveihin, eläimiin, sieniin ja mikrobeihin.

Metsissä tapahtuvaa luontokatoa voidaan ehkäistä esimerkiksi monipuolistamalla puulajisuhteita, lisäämällä lahopuun määrää ja hoitamalla elinympäristöjä sekä suojelemalla metsää ekologisin perustein.

Lähipuu

Paikkakunnan omien metsurien korjaamaa puuta, joka jalostetaan paikallisella sahalla ja käytetään samalla paikkakunnalla. Lähipuu on Suomen sahayrittäjien merkki ympäristön puolesta.

Metsäjooga

Metsässä harrastettava jooga. Joogalla tarkoitetaan Intiassa syntynyttä menetelmää, joka yhdistää erilaisia asentoja ja mielen harjoituksia eli meditaatiota.

Metsäkato

Tilanne, kun metsä häviää. Suomessa metsäkato johtuu yleisimmin rakentamisesta ja teiden teosta.

Metsäkatovapaa

Metsäkatovapaa puu on puuta, jonka hankinnan ei katsota aiheuttavan metsän häviämistä ja metsien tilan heikentymistä.

Metsäkatovapaa puu ei johda metsän häviämiseen. Kuva: Vilma Issakainen

Metsänpeitto

Suomalaisessa kansanperinteessä tarkoitettu tila, jossa ihminen kokee sulautuvansa luontoon. Eksyminen, tuttujen asioiden näyttäminen vieraalta ja ajantajun katoaminen voivat perinteen mukaan kuvastaa metsänpeittoa.

Polkujuoksu

Luonnossa tapahtuvaa liikuntaa, jossa juostaan poluilla.

Puunhalausviikko

Suomessa elokuun viimeisellä viikolla vietettävä teemaviikko, jolloin kannustetaan halaamaan puita.

Taksonomia, EU-taksonomia

Euroopan unionin luokitusjärjestelmä rahoitukselle, jonka avulla pyritään ohjaamaan rahoitusta ilmaston ja ympäristön kannalta kestäviin kohteisiin. Taksonomian on arvioitu vaikuttavan metsien käyttöön, metsäteollisuuden puunhankintaan ja metsänomistajiin. Yleensä taksonomialla tarkoitetaan eliöiden ja kasvien systemaattista luokittelua.

Terapiametsä virkistää mieltä. Kaikenlaiset metsät voivat toimia terapiametsinä kokijasta riippuen. Kuva: Vilma Issakainen

Terapiametsä, terveysmetsä

Metsä, jossa virkistäydytään ja nautitaan luonnon kauneudesta. Periaatteessa monenlaiset metsät voivat toimia terveysmetsinä kokijasta riippuen. Joissakin Suomen kunnissa terveysmetsiä on perustettu edistämään terveyttä osana terveyskeskuksen tai sairaalan tarjoamia palveluita.

Ympäristösuru, ympäristöahdistus

Menetyksen tunne, joka aiheutuu maiseman, ekosysteemin, lajin tai elämäntavan muutoksesta tai sen uhasta.

Juttua muokattu 7.3.2022 kello 12.10: Poistettu lause, jossa rinnastetaan polkujuoksu maastojuoksuun. Polkujuoksu ja maastojuoksu määritellään eri lajeiksi. 

Katso lisää metsäaiheisia sanoja Metsäalan sanakirjasta!

Tero Karjalainen

Kirjoita kommentti