Suomen puukauppa siirtyi verkkoon – tavoitteena välittää miljoona kuutiota puuta ennen heinäkuun kesälomia

27.6.2017 / Artikkeli
Metsäkone. Kuva: Erkki Oksanen
Miten saada puu paremmin liikkeelle? Tekemällä sen myyminen helpommaksi. Uusi puukauppapaikka Kuutio on toteutettu metsäsektorin yhteistyönä. Kehitystyössä ovat olleet mukana sekä puun myyjät että ostajat. Kuva: Erkki Oksanen

Uuden verkkopalvelun myötä Suomen yksityisten perhemetsien puu voidaan myydä yhden kauppapaikan kautta. Palvelun tavoitteena on välittää miljoona kuutiota puuta ennen heinäkuun kesälomia.

Suomeen avautui toukokuun puolessa välissä uusi puukaupan verkkopalvelu Kuutio. Suomen Puukauppa Oy:n avaama palvelu on maailmassa tiettävästi ainutlaatuinen. Sen avulla metsänomistaja löytää kaikki alueensa puunostajat ja voi pyytää tarjouksen myytävänä oleville puilleen samalla kertaa.

Suomen Puukauppa Oy:n toimitusjohtajan Aku Mäkelän mukaan palvelussa on mukana jo yli 90 prosenttia suomalaisesta puunostovolyymista.

”Kuutio on koko metsäalan ponnistus, joka on suunniteltu yhdessä sekä puunostajien että puunmyyjien kesken. On merkittävää, ettemme kilpaile kenenkään kanssa”, Mäkelä toteaa.

Yhteishankkeen päämääränä on saada puu liikkeelle ja houkutella puunmyyntiin myös passiiviset, usein kaupunkilaiset metsänomistajat, joita arvioidaan olevan Suomessa kymmeniä tuhansia. Taustalla ovat uudet metsäteollisuuden investoinnit ja kasvanut puun tarve.

”Kuutio parantaa myös puukaupan kilpailutusta. Puulle saadaan oikea hinta, kun se ratkaistaan markkinoilla”, Mäkelä sanoo.

Uusia asiakkaita metsäyhtiöille

Suomalaisia yksityisiä perhemetsänomistajia on yli 600 000. He omistavat Suomen metsistä yli 12 miljoonaa hehtaaria eli noin 60 prosenttia ja tekevät vuosittain yli 100 000 puukauppaa.

Vuosirenkaat. Kuva: Erkki Oksanen
Sähköinen puukauppapaikka Kuutio on metsänomistajille maksuton. Ammattilaiset maksavat palvelun käytöstä. Kuva: Erkki Oksanen

Perinteisesti yksityinen perhemetsänomistaja on joko kilpailuttanut puunsa metsäammattilaisen, kuten metsänhoitoyhdistyksen avustuksella, tai myynyt ne suoraan sopimusasiakkaana jollekin metsäfirmoista.

UPM:n metsäjohtajan Sauli Branderin mukaan Kuutio on erittäin tervetullut aktivoimaan metsänomistajia puukaupoille. Yhtiössä on ilahtuneena huomattu, että palvelu on todella tuonut uusia asiakkaita ja kauppoja on tehty suoraan metsänomistajien kanssa.

”Lisäksi Kuution avautuminen on tuonut selvästi lisää kävijöitä myös omille verkkosivuillemme. Kun puukauppaa käydään sähköisesti, myös tietoa haetaan samasta kanavasta”, Brander toteaa.

Takana ainutlaatuisen laaja metsävaratieto

Puukaupan aloittaminen on Kuutiossa helppoa. Omasta metsästään ei tarvitse tietää juuri mitään. Kirjautumisen ja metsävaratietojen lataamisen jälkeen tarjousten pyytäminen sujuu muutamalla klikkauksella tietokoneelta tai mobiililaitteesta.

Kuution kaltaisen palvelun mahdollistaa Suomen laaja ja tarkka metsävaratieto. Se siirtyy Kuutioon metsään.fi-palvelusta, jossa jokainen yksityismetsänomistaja on voinut jo pitkään tarkastella oman metsänsä tietoja.

Metsävaratietoa kerää Metsäkeskus muun muassa laserkeilauksen, ilmakuvauksen ja maastokäyntien avulla. Tiedoista näkyvät paitsi metsätilan pinta-ala ja puuston tilavuus, myös puuston ikärakenne ja lajit, maaston muodot, kasvupaikkatyypit, suositeltavat hoitotyöt ja hakkuut sekä esimerkiksi luontokohteet ja suojeluehdotukset.

”Suomen metsävaratieto on ainutlaatuista maailmassa. Sen pohjalta metsänomistaja päättää itse, mitä haluaa metsällään tehdä”, sanoo Mäkelä. ”Kuutiossa metsänomistaja saa myös arvion puukauppatuloista, jotka perustuvat Luonnonvarakeskuksen ajantasaisiin tilastoihin.”

Tarjouspyynnön lisäksi Kuutiossa voi jättää yhteydenottopyynnön. Sillä voi hakea ammattilaista avuksi esimerkiksi metsänhoitotöihin tai puukaupassa avustamiseen. Tarjoukset ja vastaukset myyjä saa kätevästi koottuna Kuutioon, kun ennen viestiliikenne sujui sähköpostitse.

Puukauppa vilkastumassa

Edes Kuutio ei kuitenkaan tee puukaupasta yhtä yksinkertaista kuin vaikkapa auton myynnistä. Puukaupan hintaakaan ei voi etukäteen tietää, koska kauppaa käydään kuutiohinnoilla. Etukäteen on mahdotonta laskea, kuinka monta kuutiota tukkia ja pieniläpimittaisempaa kuitupuuta metsästä lopulta tulee.

Kaupan lopullinen kauppahinta määräytyy vasta, kun puut todella on hakattu, katkottu ja mitattu. Siten oma metsä on kuitenkin tunnettava, jotta osaisi vertailla Kuution välittämiä ostotarjouksia. Varsinainen kauppa solmitaan Kuution ulkopuolella, suoraan myyjän ja ostajan välillä.

Päijänteen Metsänhoitoyhdistyksen toiminnanjohtaja Petri Takalo uskookin, että iso osa metsänomistajista haluaa myös tulevaisuudessa myydä puunsa asiantuntijoiden kautta.

Metsänhoitoyhdistyksen metsäasiantuntija tekee ennen tarjouspyyntöä ajankohtaisen arvion hakattavasta metsästä. Yhdistyksillä on kokemusta oman alueensa ostajista ja näiden korjuutavoista. Ne arvioivat tarjouksia myös pitkältä ajalta kerätyn, ostajakohtaisen katkonta-aineiston perusteella.

Suurin osa Metsänhoitoyhdistyksistä on siirtynyt käyttämään Kuutiota, joka korvasi sitä edeltäneen puumarkkinat.fi-palvelun. Takalon mukaan sähköinen kauppapaikka helpottaa yhdistyksen päivittäistä työtä, kun tarjoukset saadaan yhden palvelun kautta. Eniten hyötyä puukauppapaikasta Takalo uskoo olevan isommille, ammattimaisille metsänomistajille, jotka tuntevat metsänsä ja hoitavat kaupankäynnin itse.

Uuden puukauppapaikan avaaminen sattui sopivasti tälle vuodelle, kun puukauppa on muutoinkin vilkastunut. Puun kysyntä ylittää tavalliseen tapaan sen tarjonnan.

”Mikään muu ei tuo puulle lisää hintaa niin kuin kilpailutus ja sitä me olemme tehneet metsänhoitoyhdistyksessä jo vuosikausia”, Takalo sanoo.

Puunkorjuu. Kuva: Erkki Oksanen
Suomessa hakattiin viime vuonna Luonnonvarakeskuksen mukaan 61,8 miljoonaa kuutiometriä puuta, joka oli 3,3 miljoonaa kuutiometriä enemmän kuin edellisenä vuonna. Esimerkiksi sahatavaran tuotanto on kohoamassa tänä vuonna lähelle vuosituhannen alun huippulukuja. Kuva: Erkki Oksanen

Puukauppapaikka Kuutio


 

Anna Kauppi

Kirjoita kommentti