Puurakenteiset mastot tuovat vähähiilisen vaihtoehdon Euroopan kiihtyville 5G-markkinoille

13.1.2022 / Artikkeli
Puurakenteinen tietoliikennemasto. Kuva: Ecotelligent
Puurakenteiset mastot ovat keskeltä onttoja. Kaapelit, kytkentäkotelot ja muu maston laitteisto on suojassa säältä ja ilkivallalta. Kuva: Ecotelligent

Eurooppaan tullaan lähivuosina rakentamaan kymmeniä tuhansia uusia tietoliikennemastoja. Puurakenteisilla mastoilla on kysyntää erityisesti maisemakohteissa.

Pohjois-Italiassa Milanon lähellä autoilijoita tervehtii vilkasliikenteisen moottoritien varrella erikoinen nähtävyys. Puurakenteinen tietoliikennemasto on Italian ensimmäinen. Se turvaa matkapuhelinverkon kuuluvuutta ja hätäpuheluja.

40-metrinen masto nousi kesällä paikallisen suojelualueen kylkeen ja korvasi aiemman teräsrakenteisen maston.

”Velvollisuutemme on löytää ympäristövaikutuksia vähentäviä materiaaleja, jotka sopivat paremmin maisemaan. Liimapuu on erinomainen valinta luomaan aiempaa kestävämpää ympäristöä”, linjasi maan suurimman masto-operaattori INWIT:in toimitusjohtaja Giovanni Ferigo syyskuussa.

Puurakenteinen masto lähellä Milanoa. Kuva: Ecotelligent
Italian ensimmäinen puurakenteinen tietoliikennemasto pystytettiin kesällä 2021 Milanon lähelle, vilkasliikenteisen A51:n varrelle. Kuva: Ecotelligent

2020-luku on maisemamastojen aikaa

Pohjois-Italiaan pystytetyn tietoliikennemaston valmistajan, Pohjois-Karjalan Liperissä toimivan Ecotelligent Oy:n mukaan puurakenteisia mastoja kysytään tällä hetkellä erityisesti siellä, missä teräs- tai betonirakenteiset mastot eivät enää saa rakennuslupia.

”Esimerkiksi omakotitaloalueilla asukkaat vastustavat perinteisiä mastoja. Kansallispuistojen yhteydessä tarvitaan tietoliikenneyhteyksiä, mutta mastoille vaaditaan luonnollisempaa, ympäristöön paremmin sopivaa ulkonäköä”, sanoo Ecotelligentin toimitusjohtaja Gyöngyi Mátray.

Mátray uskoo, että maisemaltaan herkiksi koettavien mastokohteiden määrä kasvaa tulevina vuosina sitä mukaa, kun uusia mastoja ja tukiasemia pystytetään.

”Puurakenteisilla mastoilla on puolellaan kansalaisten yleinen hyväksyntä. Kansalaiset kokevat, että heillä on oikeus tietoliikenneyhteyksiin mutta myös viihtyisään ympäristöön.”

Ecotelligentin toimitusjohtaja Gyöngyi Mátray. Kuva: Ecotelligent
”Vielä 90-luvulla kukaan ei osannut ennustaa, mitä kaikkea mastoilta vaaditaan 2020-luvulla”, sanoo Ecotelligentin toimitusjohtaja Gyöngyi Mátray. Kuva: Ecotelligent

5G tuo tuhansia uusia mastoja

Mátrayn mukaan Eurooppaan rakennetaan lähivuosina kymmeniä tuhansia uusia tietoliikennemastoja. Rakentamispiikin taustalla on ennen kaikkea tarve valmistautua 5G-palveluihin.

5G-tekniikka tarjoaa aiempaa nopeampia tietoliikenneyhteyksiä ja nopeampia verkkoyhteyden reagointiaikoja eli vasteaikoja. Tämä kuitenkin edellyttää lyhyitä etäisyyksiä tukiasemien välille ja selvästi aiempaa enemmän tukiasemia.

”Mitä nopeampia ja luotettavampia langattomia yhteyksiä halutaan, sitä tiheämmässä tukiasemia on oltava. Nopean yhteyden tarjoava radiosignaali ei kanna kauas”, Mátray tiivistää 5G-teknologian ominaisuuksia.

Uusien mastojen kysyntää lisää sekin, että kaikki vanhat mastot eivät vastaa nykyvaatimuksia. Tänä päivänä mastojen on pystyttävä kantamaan huomattavasti enemmän erilaisia laitteita kuin aiemmin. Lisääntyvien laitteiden takia maston kannattelema painokuorma kasvaa rajusti.

”Joskus 90-luvulla kukaan ei osannut ennustaa, mitä kaikkea mastoilta vaaditaan 2020-luvulla. Missä niiden tulisi sijaita ja minkä kokoisia niiden pitäisi olla. Vanhat mastot saavat usein purkutuomion, kun useampia uusia rakennetaan entisten lähelle”, Mátray sanoo.

Puurakenne kestää kilpailua

Mátray korostaa, että puurakenteiset mastot ovat teknistenkin ominaisuuksien osalta kilpailukykyisiä betoni- ja teräsmastoihin verrattuna. Erityisesti hän painottaa jäykän liimapuun sopivuutta mastomateriaaliksi.

”Jäykkä rakenne lisää kuormankantokykyä. Suuren kantokyvyn mastot ovat kysyttyjä Keski-Euroopassa, missä asutus on tiheää ja missä tukiasemalaitteita joudutaan asentamaan mastoihin huomattava määrä”, Mátray sanoo.

Mátrayn mukaan asiakkaan maksama hinta puurakenteisista mastoista on samaa luokkaa kuin perinteisistä mastoista.

”Kun saman kantokyvyn teräs- tai betonirakenteisia mastoja verrataan puurakenteiseen mastoon, hintaeroa ei ole. Näin hiilensidonta, ulkonäkö ja hyväksyttävyys saavat hankintapäätöksessä painoa.”

Ecopol-tietoliikennemaston pystytys. Kuva: Ecotelligent
Ecopol-mastojen kymmenmetriset elementit kuljetetaan pystytyspaikalle tavallisilla rekoilla ilman tieliikennettä vaikeuttavia erikoiskuljetuksia. Kuva: Ecotelligent

Puurakenteisia mastoja on kehitetty aiemmin esimerkiksi Isossa-Britanniassa, Saksassa ja Italiassa. Mátrayn mukaan projektit ovat kuitenkin jääneet kokeiluiksi, koska niissä käytetty raaka-aine ei soveltunut korkeaan, hoikkaan rakenteeseen.

Ecotelligent on valinnut materiaalit toisin ja rakentaa Ecopol-mastojensa puuosat erittäin jäykkärakenteisesta viilu- ja liimapuusta.

”Teollisesti tuotetut insinööripuutuotteet ovat monille edelleen uusi tuttavuus, ja suunnitteluosaaminen on aiemmin ollut kirjavaa”, Mátray huomauttaa.

Yksi masto tuhannesta

Ecotelligentin tietoliikennemastot koostuvat 10 metrin moduuleista, jotka nostetaan betonipohjan päälle. Koska maston rakenne on keskeltä ontto, kaapelit, kytkentäkotelot ja muu laitteisto saadaan maston sisälle suojaan säältä ja ilkivallalta.

Nopeasti kasvavasta mastomarkkinasta huolimatta Mátray ei laske oman yrityksensä tulevaisuutta sen varaan, että puurakenteisia mastoja tilattaisiin tuhansia. Alan pioneerina yhtiö on saanut taistella ennakkoluulojakin vastaan.

”Tulevia puurakenteisten mastojen markkinaosuuksia laskettaessa hyvänä peukalosääntönä on yksi promille.”

Yhtiö ei aio jatkossakaan tarjota kaikille kaikkea, vaan se pyrkii löytämään markkinoilta ne asiakkaat, joiden arvoihin puurakentaminen sopii.

”Ne tietoliikennealan yhtiöt ja kaupungit, jotka haluavat olla mukana ilmastonmuutoksen hillitsemisessä ja pyrkivät hiilineutraaliuuteen, voivat valita infrarakanteet tätä vastaavasti. Meidän asiakkaillemme vähähiilisyys ei ole ollut meiltä päin tuleva argumentti vaan asiakkailta tuleva vaatimus”, Mátray sanoo.

Heikki Hamunen

Kirjoita kommentti