Näin inflaatio heijastuu metsäalaan – energian hinnasta tulossa yllättävä valtti Suomelle

20.10.2022 / Artikkeli
PTT:n metsäekonomisti Marjo Maidell (vas.), Sahateollisuuden toimitusjohtaja Tino Aalto ja Metsäteollisuus ry:n pääekonomisti Maarit Lindström
PTT:n metsäekonomisti Marjo Maidell (vas.), Sahateollisuuden toimitusjohtaja Tino Aalto ja Metsäteollisuus ry:n pääekonomisti Maarit Lindström näkevät metsäalan toimintaympäristön muuttuneen merkittävästi Venäjän hyökkäyssodan alettua.

Keski-Euroopassa tehtaita todennäköisesti seisotetaan loppuvuonna energiatilanteen vuoksi. Suomen metsäteollisuudelle energiasta on tullut kilpailuetu.

Euroalueen inflaatio kohosi syyskuussa kymmeneen prosenttiin, millä on asiantuntijoiden mukaan seurauksia myös Suomen metsä- ja sahateollisuuteen. Merkittävä taustatekijä on Venäjän 24. helmikuuta Ukrainaa vastaan aloittama hyökkäyssota.

Erityisen rajussa nousussa on ollut Pellervon taloustutkimuksen PTT:n mukaan sähkön hinta, mikä ei suomalaisen metsäteollisuuden näkökulmasta ole yksinomaan huono asia.

PTT:n metsäekonomisti Marjo Maidell

Metsäteollisuus kuluttaa paljon sähköä, mutta samalla tuotannosta syntyy sähköä ja lämpöä, joista yhtiöt käyttävät itse vain osan.

”Nämä ovat merkittäviä kilpailuetuja nykyisillä sähkön hinnoilla ja odotettavissa olevien hintapiikkien aikana”, sanoo PTT:n metsäekonomisti Marjo Maidell tiedotteessa.

Osan energiasta yhtiöt myyvät valtakunnan sähköverkkoon ja paikalliseen kaukolämpöverkkoon. Metsäteollisuuskonsernit UPM, Stora Enso ja Metsä Group omistavat myös osuuksia ydin- ja vesivoimaloista, suoraan tai epäsuoraan.

Maidellin mukaan on todennäköistä, että etenkin Keski-Euroopassa tehtaita seisotetaan loppuvuoden aikana. Seisottaminen voi johtua tuotannon kannattamattomuudesta ja energian heikosta saatavuudesta.

”Energiasta onkin tullut kilpailuetu Suomen kemialliselle metsäteollisuudelle”, Maidell sanoo.

Tuotanto pysähtyisi ääritapauksessa

Energiainflaatiolla voi olla myös kielteisiä seurauksia alalle. Metsäteollisuus ry:n pääekonomisti Maarit Lindströmin mukaan energian voimakas hinnannousu ja sähkön saatavuuden rajoitukset voisivat ääritapauksissa johtaa tuotannon pysäytyksiin tehtailla. Tällöin tuotteiden saatavuus heikentyisi hetkellisesti.

Metsäteollisuus ry:n pääekonomisti Maarit Lindström

”Tällaista ei kuitenkaan toistaiseksi ole Suomessa tapahtunut. Eri maissa, kuten Suomessakin, tehdään parhaillaan paljon toimenpiteitä energian saatavuuden turvaamiseksi, hintojen kurissa pitämiseksi sekä sähkön säästämiseksi”, Lindström sanoo.

Kustannukset nousussa

Lindströmin mukaan Suomessa ja euroalueella vallitsee nyt ”dominoiva” kustannusinflaatio. Se johtuu energian, tuontituotteiden, kuljetuskustannuksen ja raaka-aineiden yhteisvaikutuksesta.

”Kustannusten nousu merkitsee yritysten katteiden kaventumista, jos kustannusten nousua ei voida markkinasyistä viedä tuotteiden hintoihin kuin osittain”, Lindström sanoo.

Lindströmin mukaan inflaatio aiheuttaa sen, että yritykset investoivat aiempaa varovaisemmin. Odotettavissa on rahapolitiikan kiristyminen ja markkinakorkojen nousu, mikä vaikuttaa yritysten investointilaskelmien kannattavuuteen.

Suomalaiset metsäteollisuuden yritykset vievät suurimman osan tuotantoaan ulkomaille EU-alueelle tai sen ulkopuolelle. Inflaatio laskee kuluttajien ostovoimaa ja siten helposti vähentää asiakaskysyntää.

”Inflaatio myös hidastaa investointeja ja talouskasvua vähitellen vientimaassa, joten suomalaistenkin metsäteollisuuden yritysten vienti hidastuu, jos muissa markkinatekijöissä ei vastaavasti tapahdu joitakin muita myönteisiä muutoksia”, Lindström sanoo.

Metsäalan kuluttajatuotteiden hintoihin inflaatio ei välttämättä hänen mukaansa siirry, koska kansainvälinen kilpailu on kovaa.

”Sahateollisuuden toimitusten määrä laskee”

Sahateollisuus ry:n toimitusjohtaja Tino Aalto arvioi, että sahateollisuuden kotimaan toimitusten määrä laskee. Pääosa sahatavaran käytöstä liittyy rakentamiseen. Käyttökohteita ovat omakotitalot, loma-asunnot ja esimerkiksi piharakentaminen, joihin inflaatio ja nousevat korot iskevät.

”Monilla kansalaisilla, jotka ovat kiinnostuneet investoimaan esimerkiksi puutaloon tai mökkiin, on entistä vähemmän rahaa käytettävissä”, Aalto sanoo.

Sahateollisuuden toimitusjohtaja Tino Aalto

Monilla kansalaisilla, jotka ovat kiinnostuneet investoimaan esimerkiksi puutaloon tai mökkiin, on entistä vähemmän rahaa käytettävissä.

Hän muistuttaa samalla, että korona-aikana puurakennusten määrä kasvoi merkittävästi, mutta luvut ovat lähteneet laskuun.

Sahatavarasta kolme neljäsosaa tehdään vientiin. Maailmalla rakentaminen laskee merkittävästi, mutta Aallon mukaan markkinoilla riittänee kysyntää suomalaiselle sahatavaralle, koska Venäjän, Valko-Venäjän ja Ukrainan toimittama sahatavara on poissa markkinoilta.

Tero Karjalainen

Kirjoita kommentti