Metsään.fi on päässyt vauhtiin

24.10.2014 / Artikkeli
Esimerkki Metsaan.fi-palvelusta. Kuva: Suomen metsäkeskus
Esimerkki siitä, miltä Metsaan.fi-palvelussa näyttää. Kuva: Suomen metsäkeskus

127 000 metsätilan omistajat ovat antaneet Metsään.fi-palvelussa metsätilojensa tiedot metsätoimijoiden käyttöön. Määrässä ollaan tavoitteita edellä.

”Olemme Metsään.fi-palvelussa onnistuneet kahdessa asiassa ja yhdessä emme”, asiakkuuspäällikkö Veikko Iittainen Suomen Metsäkeskuksesta sanoo.

Yksi onnistumisista on, että 127 000 metsätilan omistajat ovat antaneet tilojensa tiedot metsätoimijoiden – metsäteollisuusyhtiöiden, metsänhoitoyhdistysten, metsäpalveluyrittäjien – käyttöön.

Tämän vuoden tavoite, 100 000, on jo ylitetty. Iittainen arvelee, että luku saattaa vuoden loppuun mennessä nousta 150 000 metsätilaan.

Suomessa on noin 375 000 erillistä, yksityisen henkilön omistamaa metsätilaa. Metsänomistajia on noin 632 000, koska monella tilalla on monta omistajaa.

Tilatietojen luovuttaminen tarkoittaa, että oikeudet saaneet metsätoimijat voivat joko selailla metsätilojen tietoja palvelussa tai siirtää metsätilan tiedot omiin tietojärjestelmiinsä. Iittainen sanoo, että noin 85 prosenttia on antanut siirtoluvan ja loput 15 prosenttia pelkän selailuluvan.

Veikko Iittainen. Kuva: Krista Kimmo
Noin tuhat metsäammattilaista käyttää työssään Metsään.fi-palvelua, Veikko Iittainen kertoo. Iittainen uskoo, että metsätoimijoiden mukana olo vaikuttaa myös metsänomistajien intoon liittyä palveluun ja siihen hyötyyn, mitä he kokevat sieltä saavansa. Kuva: Krista Kimmo

230 metsätoimijaa liittynyt palveluun

Toinen onnistuminen on se, että 230 metsätoimijaa on liittynyt mukaan palveluun. ”Arvioisin, että se on noin 90 prosenttia koko volyymistä. Palvelusta puuttuu muutama suurehko saha ja sen lisäksi metsäpalveluyrittäjiä”, Iittainen sanoo.

Noin tuhat metsäammattilaista käyttää työssään Metsään.fi-palvelua.

Kun metsänomistaja on antanut toimijalle luvan oman tilan tietoihin, metsätoimija näkee palvelussa samat tiedot kuin metsänomistaja.”Tämä on ainutlaatuinen palvelu maailmassa”, Iittainen sanoo.

Tilatietojen jako ja metsätoimijoiden runsas mukanaolo tarkoittaa, että metsänomistaja voi Metsään.fi-palvelun kautta pyytää yhteydenottoja metsänhoitotöistä ja hakkuista. Tällä viikolla työkohdevälityksessä on 101 työkohdetta, joilla on 25 000 kuutiota hakkuita ja 150 hehtaaria hoitokohteita.

Jos metsänomistaja ei halua antaa kaikkia tilatietojaan katseltavaksi, hän voi pyytää metsäammattilaisilta yhteydenottoa vaikka yksittäisen työkohteen, kuten ensiharvennuksen, tiimoilta.

Sähköinen suunnitelma pysyy ajantasalla

Tilatietojen luovutus toimijoille ei maksa mitään, mutta Metsään.fi-palvelun käyttö yleensä maksaa metsänomistajalle 60 euroa vuodessa. Nyt on saanut kolme vuotta kahden hinnalla, joten suurin osa on valinnut kolmen vuoden paketin. Summan saa vähentää metsäverotuksessa.

metsaan.fi logo

60 eurolla vuodessa saa käyttöönsä sähköisen suunnitelman, joka pysyy ajan tasalla. Summa on pieni metsätilan arvoon verrattuna. Pankkipalvelutkin maksavat vuodessa saman.

Toistaiseksi 5500 metsänomistajaa on maksanut Metsään.fi-palvelun vuosimaksun. ”Se on vähemmän kuin tavoite”, Iittainen sanoo.

”Olemme yrittäneet miettiä, missä kiikastaa. Jos paperinen metsäsuunnitelma on tuore, verkkoversio ei ehkä tuo lisäarvoa. Ehkä myös pankkitunnusten avulla kirjautuminen tuntuu työläältä, mutta sitä edellyttää tietoturva,” Iittainen miettii.

Esimerkki Metsään.fi-palvelun kuvasta. Kuva: Suomen metsäkeskus
Esimerkki Metsään.fi-palvelun kuvasta. Kuva: Suomen metsäkeskus

Palvelussa mukana jo 2/3 yksityismetsistä

Metsään.fi-palvelu otettiin käyttöön keskeneräisenä ja osa kerrallaan. Nyt palvelussa on ajankohtainen metsätieto kahdesta kolmasosasta yksityismetsiä eli noin 9.4 miljoonalta metsähehtaarilta. Iittainen uskoo, että metsätoimijoiden mukana olo vaikuttaa myös metsänomistajien intoon liittyä palveluun ja siihen hyötyyn, mitä he kokevat sieltä saavansa.

Asiakaspalaute on ollut myönteistä. Sekä metsänomistajat että metsäammattilaiset kokevat Metsään.fi-palvelun helppokäyttöiseksi.

Palvelua kehitetään palautteen perusteella sitä mukaa kuin resurssit antavat myöten. Esimerkiksi palvelun näyttämiä karttoja pidettiin alussa pieninä, minkä seurauksena niitä suurennettiin.

Uusia ominaisuuksia tulee seuraavan kerran marraskuun alussa. Esimerkiksi luontotietoa on tulossa lisää.
Marraskuussa Metsään.fi on ”valmis” eli alkuperäisten suunnitelmien mukainen. Kehitys kuitenkin jatkuu.

Krista Kimmo

Kirjoita kommentti