Maksuton uutuuspalvelu paljastaa Euroopan metsäalan parhaat ideat ammattilaisille – ”Halusimme löytää ratkaisuja”

17.2.2022 / Artikkeli
Uusi Rosewood 4.0 -verkkoportaali kokoaa metsäalan toimijat Euroopan laajuiseksi verkostoksi.
Uusi Rosewood 4.0 -verkkoportaali kokoaa metsäalan toimijat Euroopan laajuiseksi verkostoksi. Kuva: Vilma Issakainen

Biotalous ja fossiilisten raaka-aineiden korvaaminen ovat keskiössä uudessa Rosewood 4.0 -verkkopalvelussa, joka tarjoaa metsäalan ammattilaisille 260 Euroopan parasta käytännettä ja ideaa.

Uusi Rosewood 4.0 -verkkoportaali kokoaa metsäalan toimijat Euroopan laajuiseksi verkostoksi. Tavoitteena on levittää 260 parasta metsäalan käytännettä ammattilaisille ja päättäjille.

”Oman toiminnan kehittämiseen löytyy helposti tietoa ja ideoita”, lupaa erikoistutkija Kari Mäkitalo Luonnonvarakeskuksesta.

Käytänteet valittiin yli kolmensadan ehdokkaan joukosta. Hankkeeseen kuuluu 15 maata Euroopan unionista. Mukana ovat myös Sveitsi, Ukraina ja Norja. Suurin osa Rosewoodin verkkosivuilla esitellyistä käytänteistä on digitaalisia.

”Tarkoitus on edistää biotaloutta Euroopassa ja puun monipuolista, kestävää käyttöä sekä korvata fossiilipohjaisia raaka-aineita puupohjaisilla materiaaleilla”, Mäkitalo kertoo.

Virtual Forest 2.0 -applikaatio on tarkoitettu maankäytön suunnitteluun ja metsänomistajien opastukseen.
Virtual Forest 2.0 -applikaatio on tarkoitettu maankäytön suunnitteluun ja metsänomistajien opastukseen.

Portaaliin pyritään lisäämään uutta materiaalia tulevaisuudessa. Euroopan unionin rahoittama Rosewood 4.0 Horisontti 2020 -hanke perustettiin kaksi vuotta sitten sisarhankkeeksi aiemmalle Rosewoodille, jossa käytänteiden keruu aloitettiin.

Hankkeessa myös kartoitettiin eri maiden metsätalouksien vahvuudet ja heikkoudet, kuten ilmastonmuutoksen aiheuttamat haasteet ja koulutetun työvoiman saatavuus.

”Näihin uhkiin pyritään nyt saamaan vastaukset”, Mäkitalo sanoo.

Esimerkkeinä verkkopalvelun tarjoamista ideoista Mäkitalo mainitsee puurakentamisen uudet tekniikat, taimien kuljetuksen drone-lennokeilla, sahojen automatisoinnin ja digitalisoinnin sekä metsäalan koulutukseen liittyvän osaamisen.

Metsään.fi edustaa yhtenä Suomea

Suomesta esitellään esimerkiksi metsäkeskuksen Metsään.fi-sivusto, joka on metsänomistajien ja metsäalan toimijoiden maksuton asiointipalvelu.

”Eteläeurooppalaiset olivat kovasti innostuneita Metsään.fi-alustasta. He ovat halunneet tutustua siihen lähemmin ja mahdollisesti kehittää vastaavanlaista palvelua omissa maissaan”, Mäkitalo kertoo.

EU:n komission tavoite Rosewood 4.0 -hankkeelle on luoda metsäalan verkosto, jossa on mukana myös sellaisia maita, joissa metsätalous ei ole yhtä tärkeässä osassa kuin Pohjois-Euroopassa. Mäkitalon mukaan antavana osapuolena hankkeessa ovat metsäiset Pohjoismaat ja Keski-Euroopan maat.

Ruotsalainen Digiwood digitalisoi sahan prosessit.
Ruotsalainen Digiwood digitalisoi sahan prosessit.

”Esimerkiksi Itä-Euroopan maat eivät ole niin pitkällä kaikissa asioissa, vaikka joissain asioissa ollaankin ehkä pidemmällä kuin Suomi. He saavat vetoapua meiltä metsäisemmiltä mailta”, Mäkitalo kertoo.

”Maiden sisällä on kuitenkin alueita, joilla metsätalous on paikallisesti tärkeää. Metsätaloudelle halutaan näkyvyyttä ohi omien kansallisten hallitusten.”

Käytänteet on esitelty Rosewoodin sivuilla englanniksi ja osin maan omalla kielellä. Suomessa Rosewood 4.0:n parissa ovat työskennelleet Lapin ammattikorkeakoulu ja Luonnonvarakeskus.

Tunnetko nämä metsäalan nousussa olevat sanat? Aavistushakkuu, ekoakku, metsäpöly…

5 hyvää

  • Fovea: Saksalainen älypuhelinsovellus, joka mittaa esimerkiksi puupinon kappale- ja kiintokuutiomäärän hyödyntämällä uusinta kuvanlukutekniikkaa. Hyödyntää karttatietoja ja avustaa laskutuksessa. Tukee logistiikan ohjelmistoja.
  • Virtual Forest 2.0: Lapin ammattikorkeakoulussa kehitetty applikaatio maankäytön suunnitteluun ja metsänomistajien opastukseen. Avoimeen QGIS-paikkatietojärjestelmään tukeutuvaan työkaluun on mallinnettu alueita koko Suomesta. Se huomioi alueellisesti puuston eri kasvutavat ja -paikat. Applikaatio myös visualisoi puuston, maastonmuodot, vesistöt ja hakkuuaukeat sekä tarjoaa tietoa puuston kasvusta.
  • FeltGIS: Norjalainen sovellus siirtää digitaalisesti tietoa metsäkoneurakoitsijalta teollisuuslaitokseen saakka. Tiedot näkyvät puhelimissa, tietokoneilla ja metsäkoneissa merkistä riippumatta.
  • Digiwood: Ruotsalainen Digiwood digitalisoi sahan prosessit. Tavoitteena on järjestelmä, jossa metsästä saatavat mittaustiedot hyödynnetään tehokkaasti jatkojalostusvaiheessa. Digiwood kykenee hyödyntämään 3D-mallinnusta ja sahojen tukkiröntgenistä saatavia kuvia.
  • Metsien Suomi: Metsien Suomi -kampanja kertoo metsien käytön kestävyydestä ja käytön tarjoamista ratkaisuista. Kampanja on suomalaisen metsäalan yhteinen hanke, jonka tavoitteena on herättää suuren yleisön kiinnostus. Edelleen käynnissä oleva kampanja hyödyntää mainontaa televisiossa, radiossa, verkossa ja sosiaalisessa mediassa sekä tapahtumissa.
Tero Karjalainen

Kirjoita kommentti