Kysely: Suomalaiset vähentäisivät muovia puun käyttöä lisäämällä – metsäsektoria pidetään vastuullisena toimijana

23.10.2018 / Artikkeli
Neljä viidestä suomalaisesta suhtautuu vähintään melko myönteisesti pakkausten muovin korvaamiseen nykyistä suuremmalla puunkäytöllä. Kuva: Vilma Issakainen
Neljä viidestä suomalaisesta suhtautuu vähintään melko myönteisesti pakkausten muovin korvaamiseen nykyistä suuremmalla puunkäytöllä. Kuva: Vilma Issakainen

Suomalaisista 90 prosenttia pitää metsäsektorin toimintaa vähintään melko vastuullisena. Erityisen myönteisesti suomalaiset suhtautuvat puupohjaisiin tuotteisiin, ilmenee tänään julkaistusta mielipidetiedustelusta.

Vastuullisimmin metsäsektorin koetaan toimivan puun alkuperän varmistamisessa. Enemmistö suomalaisista suhtautuu metsäsektoriin myönteisesti myös tuotannon kestävyyden, energian tuotannon ja käytön, ilmastonmuutoksen torjunnan, vesistön suojelun ja työnantajavastuun suhteen.

Puurakentamiseen suhtautuu vähintään melko myönteisesti jopa yli 90 prosenttia vastaajista. Suhtautuminen on hyvin myönteistä myös lyhytkestoisiin arjen tuotteisiin, jotka ovat puukuitupohjaisia ja korvaavat fossiilisia tuotteita. Yli 90 prosenttia suhtautuu vähintään melko myönteisesti esimerkiksi pahvista tehtyihin pakkauksiin ja pehmopapereihin. Yli 80 prosenttia suhtautuu vähintään melko myönteisesti puupohjaisiin sisustustuotteisiin, polttoaineisiin ja paperilehtiin.

Erityisen myönteisesti suhtaudutaan muovin korvaamiseen nykyistä suuremmalla puunkäytöllä. Muovin korvaamiseen pakkauksissa suhtautuu vähintään melko myönteisesti 79 ja kaupan muovikasseissa 74 prosenttia vastaajista.

Vastaajista 31 prosenttia suhtautuu myönteisesti avohakkuisiin. Kielteinen kanta on 15 prosentilla vastaajista ja 9 prosenttia ilmoittaa olevansa jyrkästi avohakkuita vastaan. 36 prosenttia vastaajista sijoittuu näiden ääripäiden väliin. 10 prosentilla ei ole asiasta mielipidettä. Ne, jotka suhtautuvat avohakkuisiin kriittisesti, kantavat huolta ennen muuta luonnon monimuotoisuudesta ja maisemasta.

Suojelua halutaan lisää

Kuusi kymmenestä vastaajasta pitää metsätaloutta vähintään melko vastuullisena luonnon monimuotoisuuden suhteen. Lähes yhtä moni kokee, että metsätalous toimii vähintään melko vastuullisesti myös uhanalaisten lajien suojelemiseksi ja ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi.

Luonnon monimuotoisuus ja ilmastonmuutos nimettiin myös metsäalan tärkeimmiksi haasteiksi: joka toinen vastaaja pitää niitä metsätalouden suurimpina haasteina. Suurempi osuus eli 58 prosenttia vastaajista valitsee monimuotoisuuden tärkeimmäksi asiaksi, johon metsätalouden tulisi panostaa tulevaisuudessa. Ilmastonmuutoksen torjuntaan haluaa panostaa 50 prosenttia vastaajista.

Yli puolet vastaajista haluaa lisätä metsien suojelua. Eniten suojelun lisäämistä kannatetaan Länsi- ja Etelä-Suomessa.
Metsäluonnon monimuotoisuuden suojelun lisäämiseen suhtautuu Suomessa positiivisesti myös metsäala, joka on useaan kertaan ottanut julkisuudessa kantaa esimerkiksi monimuotoisuuden toimintaohjelman Metson rahoituksen turvaamiseksi. Luonnon monimuotoisuuden turvaaminen on myös yhä merkittävämpi osa talousmetsien hoitoa.

Metsäalan tuntevat kaikki

Yleisesti ottaen metsäsektoria pidetään vastuullisena: riippumatta iästä, sukupuolesta tai asuinpaikasta jokseenkin yhdeksän kymmenestä pitää metsäsektoria vähintään melko vastuullisena.

Myös nuoremmat vastaajat katsovat tuntevansa metsäalaa hyvin. Sen vastuullisuuteen otetaan kantaa ja en osaa sanoa -vastausten osuus 18–24-vuotiaiden ikäryhmässä on enimmillään neljännes.

Kyselyn rahoitti Suomen Metsäsäätiö. Se suunniteltiin yhteistyössä Pohjoisranta Burson-Marstellerin kanssa ja toteutettiin Bilendi Oy:n verkkopaneelissa kesällä 2018.

Kyselyyn vastasi tuhat 18–70-vuotiasta suomalaista. Sen tilastollisista syistä johtuva virhe on enintään 1,4 prosenttia suuntaansa.

Hannes Mäntyranta

Kirjoita kommentti