Puutuhkasta metsänlannoitetta

Tuhkan rakeistuslaitos. Kuva: Stora Enso
Tuhkan rakeistuslaitos. Kuva: Stora Enso
Metsäbiotalouden tulevaisuuskuvasto / Forest Bioeconomy Future Catalogue

Puun poltosta syntyvää lentotuhkaa ei sellaisenaan voi käyttää metsänlannoituksessa, vaikka se koostumukseltaan onkin siihen sopivaa. Lentotuhka pölyää ja sotkee niin, että sen käsittely sellaisenaan on hankalaa.

Ratkaisu on lentotuhkan rakeistaminen. Se tekee tuhkasta helposti käsiteltävää ja rakeisena tuhka myös vaikuttaa lannoitteena huomattavasti pidempään kuin tuhkana.

Rakeistusprosessin aikana lannoitteeseen voidaan myös laittaa kullekin metsätyypille sopivat lisäaineet. Rakeistettua tuhkaa voidaan hyödyntää metsä- ja peltolannoitteena sekä esimerkiksi asfalttiteiden rakentamisessa.

Lentotuhkaa syntyy sekä kivihiilen että puun poltosta. Kivihiilestä syntyvää tuhkaa ei saa käyttää lannoitteena, koska se sisältää esimerkiksi raskasmetalleja. Puun poltosta syntyvä tuhka taas on erittäin hyvää lannoitetta, eikä se tarvitse välttämättä turvemailla minkäänlaisia lisäaineita. Kivihiilituhka sopii sen sijaan paremmin esimerkiksi teiden rakentamiseen.

Rakeistus Oy suunnittelee noin miljoona euroa maksavan rakeistuslaitoksen rakentamista Heinolaan, Stora Enso Flutingin tehdasalueelle. Tarkoitus on, että tehdas käyttää raaka-aineenaan fluting-tehtaan tuottamaa lentotuhkaa. Tuotanto on tarkoitus käynnistää vuoden 2019 aikana.

Kirjoita kommentti