Lannoitteita metsäteollisuuden sivuvirroista

Rakennekuitua maanparannusaineeksi. Kuva: Hannes Mäntyranta
Rakennekuitua maanparannusaineeksi. Kuva: Hannes Mäntyranta
Metsäbiotalouden tulevaisuuskuvasto / Forest Bioeconomy Future Catalogue

Suomalainen Soilfood tuottaa lannoitteita bio- ja kiertotalouden sivuvirroista. Raaka-aineeksi soveltuvat niin maataloudesta, yhdyskunnista kuin teollisuudestakin yli jäävät sivutuotteet, jotka on perinteisesti käytetty energian tuotannossa tai viety kaatopaikalle.

Ongelma nykylannoitteissa on, että ne on useimmiten tehty uusuitumattomista raaka-aineista jotka vaativat tuotantovaiheessa paljon fossiilista energiaa ja kuluttavat maaperän hiiltä.

Soilfood tekee maanparannusainetta muun muassa sellutehtaiden jätelietteistä. Yrityksen tuottama maanparannusaine lisää maaperään hitaasti hajoavia, eloperäisiä aineita. Se parantaa maaperän vedenpidätyskykyä, mutta samalla myös nostaa veden läpäisykykyä savisilla alueilla.

Maanparannusaine myös lisää maaperän pieneliötoimintaa, vähentää eroosiota sekä pidättää ravinteita ja vähentää valumaveden sameutta ja ravinnehuuhtoumia.

Kirjoita kommentti