Taimikonhoito (tending of seedling stand)

Taimikonhoito tarkoittaa pensaikon raivaamista ja taimikon harventamista sopivaan kasvatustiheyteen. Nämä toimet tehdään sen varmistamiseksi, että taimilla on riittävästi valoa ja kasvutilaa hyvään kasvuun. Esimerkiksi kuusikossa tehdään taimikonhoito, kun puut ovat 4-5 metrin pituisia. Oikeaan aikaan tehty taimikonhoito parantaa ensimmäisen harvennuksen kannattavuutta ja metsikön tuottoa. Jos taimikonhoito jätetään tekemättä tai tehdään huonosti, tarvitaan nuoren metsän hoitoa ennen kuin päästään ensimmäiseen varsinaiseen harvennushakkuuseen.