Selluloosa (cellulose)

Selluloosa on yksi puukuidun rakenneosista ja lisäksi selloloosateollisuuden tuote, josta valmistetaan edelleen paperia.