Metsähallitus (State-owned forestry company)

Metsähallitus on valtion metsäomaisuutta hoitava valtion liikelaitos, josta on säädetty erillisellä lailla. Metsähallituksen talousmetsien hoito on maa- ja metsätalousministeriön tulosohjauksessa ja se on tuottavaa taloustoimintaa. Metsähallituksen hallitsemien luonnonsuojelualueiden hoito taas on ympäristöministeriön ohjauksessa. Luonnonsuojelualueiden hoidosta vastaavien Luontopalveluiden rahoitus tulee valtion budjetista eikä Luontopalveluita saa rahoittaa Metsähallituksen metsätalouden tuotoilla. Lisäksi Metsähallituksella on tulosalueet taimituotantoa sekä maa-ainesten ja tonttimaan myyntiä varten.