Maa- ja metsätaloustuottajain keskusliitto MTK (The Central Union of Agricultural Producers and Forest Owners MTK)

Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK on ammatti- ja etujärjestö maanviljelijöille, metsänomistajille ja maaseutuyrittäjille. MTK:n jäsenkunnan ammatteja ja elinkeinoja yhdistää se, että ne kaikki perustuvat uusiutuviin luonnonvaroihin ja niiden kestävään ja taloudelliseen hyödyntämiseen. Suomalaiset perhemetsänomistajat ovat MTK:n jäseniä metsänhoitoyhdistysten kautta.