Käyntiaste (operating rate)

Käyntiaste on prosenttiluku, joka saadaan, kun tehtaan vuotuinen toiminta-aika jaetaan vuoden kokonaistuntimäärällä. Jos tehdas on ollut vuoden aikana käytössä esimerkiksi 2000 tuntia, käyntiaste on 2000/8640 eli 23 prosenttia.