Kartonki- ja pahvilajit (paperboard grades)

Kartonki on paksuhkoa ja kankeaa, usein monikerroksista paperia, jota käytetään esimerkiksi pakkauksissa.

Aaltopahvi on ulkopakkauskartonkia, eli se on tarkoitettu kestämään myös ulkotiloissa. Sitä käytetään muun muassa tavallisissa kuljetuslaatikoissa. Aaltopahvissa on yleensä kahden suoran pahvin eli lainerin tai vahvemman kraftlainerin välissä aaltoileva kerros, mutta kaksiaaltopahvissa aaltokerroksia on kaksi kolmen lainerin välissä. Aaltopahvin aaltoileva kerros tehdään aallotuskartongista (fluting).

Aallotusvoimapaperi taas on kraftmassasta valmistettua lujaa paperia. Eristyspahvi on rakennuksilla käytettävää ilmavaa ja joustavaa paperia, yleensä se on päällystettyä voimapaperia. Taidekartonki on kartonkia tai paperia, jossa on kaksi joko massakoostumukseltaan tai täyteaineiltaan tai molemmilta osin erilaista kartonki- tai paperikerrosta.

Pakkauskartonkia on kahdenlaista: kuluttajapakkauskartonkia, kuten esimerkiksi muropakkauksissa käytettävää kotelokartonkia, ja kuljetuspakkauskartonkia, kuten aallotuskartonkia ja laineria. Taivekartonki taas on monikerroksista, koteloissa käytettävää kuluttajapakkauskartonkia. Tapettikartonki on kaksikerroksista tapetoinnissa käytettävää kartonkia. Voimapahvi on painavaa pakkauspaperia, jonka uloin kerros on usein kraftlaineria. Voimapaperi taas on lujaa, lähes täysin valkaisemattomasta sellusta valmistettua paperia.