Integroitunut metsäteollisuus (integrated forest industries)

Metsäteollisuuden integroituminen tarkoittaa yhtäältä massa- ja paperiteollisuuden ja toisaalta sahateollisuuden kytkeytymistä toisiinsa. Syy integroitumiseen on puukuitujen ominaisuuksissa. Massa- ja paperiteollisuuden kannalta paras kuitu on puun pintaosissa, kun taas sahateollisuus käyttää mielellään puun sisäosia. Sekä massa- ja paperiteollisuus että sahaus kannattaa siis järjestää niin, että sahauksen sivutuotteena puun pintaosista syntyvä sahausjäte toimitetaan mahdollisimman joustavasti massa- ja paperiteollisuuden raaka-aineeksi. Integroitumisen seurauksena syntyvän metsäteollisuuden integraatin eri osien kannattavuus on läheisessä kytköksessä toisiinsa.