Viidenneksen nousu metsäteollisuuden investoinneissa

21.6.2017 / Artikkeli
Yksi metsäteollisuuden viime vuosien investointikohteista on ollut ristiinliimatuista rimoista tehtävien CLT-levyjen valmistus. Kuva: Anna Kauppi

Metsäteollisuuden kiinteät investoinnit kasvoivat viime vuonna kokonaista 22 prosenttia 948 miljoonaan euroon, ilmenee Elinkeinoelämän keskusliitto EK:n investointitiedustelusta. Tälle vuodelle ennustetaan lievää laskua 932 miljoonaan euroon.

Laskua selittänee, että Suomen teollisuushistorian suurin investointi, Metsä Fibren Äänekosken biotuotetehdas valmistuu ja otetaan käyttöön tämän vuoden aikana.

Henkilökunnan mukaan katsottuna pienet, alle 250 henkeä työllistävät teollisuusyritykset koko teollisuudessa ovat nostaneet investointiensa määrä Suomessa enemmän kuin suuret, 28 prosenttia vuodesta 2015 vuoteen 2016 ja tänä vuonna arvion mukaan jopa lähes 50 prosenttia. Suuryritysten investointien määrä taas on laskenut molempina ajanjaksoina, ensimmäisenä 2,7 ja toisena peräti 7,2 prosenttia.

Pienten yritysten investointien määrän arvioidaan olevan tänä vuonna lähes kaksi miljardia euroa, kun suuryritysten investointien määräksi arvioidaan yli 2,3 miljardia euroa.

Tiedustelussa kysyttiin myös tutkimus- ja tuotekehitysmenojen kehityksestä. Metsäteollisuuden osalta ne ovat pienessä 1,5–2 prosentin vuotuisessa nousussa, kun taas koko teollisuuden tutkimusinvestoinnit ovat noin kymmenen prosentin vuotuisessa laskussa.

Suomen muihin teollisuudenaloihin verrattuna metsäteollisuuden 96 miljoonaksi euroksi arvioidut tutkimuskulut tälle vuodelle ovat kuitenkin hyvin pienet. Esimerkiksi kemianteollisuuden vastaava luku on 429 ja teknologiateollisuuden 1939 miljoonaa euroa.

Toisaalta suomalainen metsäteollisuus investoi tutkimukseen selvästi enemmän kuin ulkomaiset kilpailijansa.
Suomalaisen teollisuuden investointiaste on edelleen Euroopan unionin alhaisimpia. Tänä vuonna sen arvioidaan olevan 13 prosenttia.

Jos investointiasteeseen kuitenkin lasketaan mukaan tutkimus- ja tuotekehitys, se on lähellä länsieurooppalaista keskitasoa, noin 22 prosenttia.


EK:n investointitiedustelu


 

Hannes Mäntyranta

Kirjoita kommentti