Puun mahdollisuudet tulee nostaa arvoonsa. Erityisesti tiukkasyisen puun käyttöä tulisi voimakkaasti edistää rakentamisissa. Siksi tarvitaan erityiset markkinat tiukkasyiselle puuraaka-aineelle, jalostukselle ja markkinointi käyttäjilleen.
Tiukkasyistä ja hitaasti kasvanutta puuta on kaiken kokoista paljonkin, mutta nyt se menee valitettavasti bulkkitavarana muun puun mukana ja vaativiin tarkoituksiin sen kaupallinen markkinointi puuttuu täysin.
Kaikki rakentaminen tarvitsisi juuri hitaasti kasvanutta ja tiukkasyistä puuta.

Vastaa