Paperin kierrätys on kestävää taloutta – mutta ilman metsistä saatavaa uutta puukuitua se loppuisi lyhyeen

21.9.2018 / Artikkeli
Paperin kierrätys. Kuva: Anna Kauppi
Neitseellistä eli suoraan puusta tehtyä kuitua tarvitaan myös sanomalehtipaperin kierrätykseen, vaikka sanomalehtiä voiskin painaa pelkällä kierrätyskuidulla pidempään kuin vaikkapa kartonkipakkauksia. Kuva: Anna Kauppi

Yksittäisen puukuidun voi kierrättää jopa kymmenen kertaa. Nykyisellä keräysasteella ja prosessihäviöillä kuitu kuitenkin kiertää vain yhdestä viiteen kertaa. Tilalle tarvitaan uutta kuitua, jota saadaan vain metsistä.

Raakapuun eli neitseellisen kuidun käyttö kartonki- ja paperituotteissa on sitä tärkeämpää, mitä parempia ominaisuuksia tuotteilta vaaditaan. ”Jos puun käyttö lopetettaisiin, esimerkiksi kartonkipakkausten valmistus kierrätyskuidusta loppuisi hyvin nopeasti”, sanoo johtava tutkija Ulla Forsström VTT:ltä.

Kartonkipakkauksissa neitseellisen kuidun osuus on nykyisin lähes 60 prosenttia. Jos tämä osuus jäisi pois, pakkauksia voitaisiin silti valmistaa, mutta pelkän kierrätyskuitupohjaisten pakkausten käytössä on rajoituksia.

Elintarvikepakkauksissa, kuten maito- ja mehupurkeissa kierrätyskuidun käyttö on tuoteturvallisuussyistä suorastaan kielletty. Niinpä neitseellisen kuidun käytön lopettaminen johtaisi niiden osalta välittömästi vaihtoehtoisten materiaalien, kuten muovin käyttöön.

Muovinkin pitäisi olla neitseellistä, suoraan raakaöljystä tehtyä, sillä myöskään kierrätysmuovista ei saa tehdä elintarvikepakkauksia. ”Ei kierrätykseen menevistä käytetyistä limsapulloistakaan tehdä uusia limsapulloja vaan esimerkiksi tekstiilejä tai puistonpenkkejä”, sanoo Forsström.

Neitseellisen kuidun puuttuessa myös toimisto- ja aikakauslehtipapereiden laatu heikkenisi nopeasti. Se johtaisi paperin vaaleuden ja painolaadun heikkenemiseen.

Mainostajat kuitenkin vaativat aikakauslehdissä hyvälaatuisia kuvia. Kustantajille tilanne olisi hankalampi kuin pakkausten suhteen, sillä näille paperilaadulle ei ole välitöntä korvaajaa.

”Kiina saattaa kieltää keräyspaperin tuonnin joko kokonaan tai joidenkin jakeiden osalta, niin kuin se on jo kieltänyt kierrätysmuovin tuonnin”, sanoo johtava tutkija Ulla Forsström VTT:ltä.

Kierrätys on järkevää, mutta se heikentää kuitua

Forsströmin mukaan kierrätys sinällään on järkevää, koska se on hyvin resurssitehokasta. Samasta raaka-aineesta valmistetaan useita kertoja myytäviä tuotteita. Forsström johti Euroopan unionin rahoittamaa Reffibre-tutkimushanketta, joka muun muassa selvitti eurooppalaisten luonnonvarojen, kuten puukuidun kierrätysvirtoja.

Uusien tuotteiden valmistus kierrätetyistä puukuiduista kuluttaa hyvin vähän erilaisia resursseja, kuten energiaa, verrattuna tuotteiden valmistukseen neitseellisestä kuidusta. Raakapuun käytössä eniten energiaa vie kuiduttaminen, millä tarkoitetaan puun kuitujen irrottamista toisistaan sellun tai mekaanisen massan valmistuksessa.

Kierrätyskuitua ei tarvitse kuiduttaa, mutta joidenkin tuotteiden valmistusta varten se pitää lajitella tai siistata, mikä tarkoittaa painomusteen, epäpuhtauksien ja pinnoitemuovien poistamista.

Kierrätys ja siistaus kuitenkin heikentävät kuitua. Jokaisessa käsittelyssä kuitu menettää tarvittavia laatuominaisuuksiaan, kuten lujuutta. Riittävän monen käyttökerran jälkeen kuitua ei voi enää kierrättää ja se päätyy energiaksi.

Tilalle tarvitaan neitseellistä kuitua. Jos sitä ei saada, kierrätyksessä oleva kuitumassa ensiksi huononee ja lopuksi loppuu kokonaan.

Eurooppa on maailman ahkerin paperinkierrättäjä

Esimerkiksi toimistopapereilta – kaikille tutuilta aanelosilta – ja aikakauslehtipapereilta vaaditaan hyviä painatusominaisuuksia, joita on vaikea saavuttaa, jos paperissa on liian paljon kierrätettyä kuitua.

Pakkauksia taas tarvitaan esimerkiksi verkkokaupan tuotteiden kuljetuksessa. Niiden tulee kestää kovaa käsittelyä ja myös auringonpaistetta ja kosteutta, jopa sadetta. Myös näitä ominaisuuksia on vaikea saavuttaa, jos pakkaukseen on käytetty paljon useaan kertaan kiertäneitä kierrätyskuituja.

Sanomalehtipaperia ja ulkopakkauksia voitaisiin valmistaa pidempään, vaikka neitseellisen kuidun käyttö loppuisikin. Siinä auttaa, että Eurooppa on maailman ahkerin paperin kierrättäjä: yli 70 prosenttia tuotetusta paperista ja kartongista kierrätetään.

Mutta näidenkin tuotteiden laatu heikkenisi ilman neitseellistä kuitua. Ja melko nopeasti se huonokin kuitu loppuisi kokonaan.
Kierrosta poistuu kuitua myös siksi, että sitä käytetään paperilaatuihin, joita ei voi palauttaa kierrätykseen. Esimerkiksi pehmopapereiden kuidut päätyvät useimmiten jätevedenpuhdistamoiden kautta energiantuotantoon.

Teknisissä papereissa, kuten tapetti- ja etikettipapereissa voidaan käyttää myös kiertokuitua. Niissä paperi on vain yksi osa tuotetta ja eri osien erottaminen toisistaan on vaikeaa, mikä tekee niiden kierrätyksen taloudellisesti kannattamattomaksi.”Kaikissa kuitukierroissa poistuman ja uudelleen prosessoinnin aiheuttaman hävikin osuudet ovat niin suuria, että teoreettisestikaan kiertoja tuskin tulisi yhdelle kuidulle keskimäärin viittä enempää”, sanoo Forsström.

Kierrätyskuitu on globaalia kauppatavaraa

Kaikkiin kiertoihin vaikuttaa myös ulkomaankauppa. ”Esimerkiksi Pohjois-Amerikassa suurin osa kartonkipakkauksista tehdään neitseellisestä kuidusta ja käytetyt pakkaukset viedään Kiinaan”, Forsström sanoo.

Myös Euroopasta viedään keräyspaperia, erityisesti Aasiaan. Eniten viedään elintarvike- tai ulkopakkauksia, mutta myös toimisto- ja aikakauslehtipapereita.
Forsström pitää mahdollisena, että Kiina kieltää keräyspaperin tuonnin joko kokonaan tai joidenkin jakeiden osalta, niin kuin se on jo kieltänyt kierrätysmuovin tuonnin. Tällä olisi todella suuret vaikutukset kaikkeen puupohjaisen kuidun maailmankauppaan.

”Jo nyt Kiina tuo miltei kaiken neitseellisen kuidun eli sellun ulkomailta. Sitä he hakevat Suomestakin”, Forsström sanoo.

Myös Etelä-Amerikassa tehdystä sellusta suuri osa menee jo nyt Kiinaan. ”Samoin Venäjältä, missä lähellä Kiinan rajaa sijaitsevista tehtaista sellua viedään suoraan Kiinan markkinoille”, sanoo Forsström.

Kierrätyskuidun tuontikielto Kiinaan laskisi sen kysyntää ja hintaa muualla maailmassa ja lisäisi entisestään sellun kysyntää, koska Kiina voisi korvata tuontikieltoon joutuneen kierrätyskuidun vain neitseellisellä sellulla.


Reffibre-hankkeen verkkosivu


 

Hannes Mäntyranta

Kirjoita kommentti