Näkökulma: Luonnon käytön kestävyysmittareita pitää kehittää

30.6.2017 / Blogi
Blog / Blogi

Urbaani ihminen näkee sen lentokoneen ikkunasta. Rohkea uskaltaa asvaltin ulkopuolelle ja huomaa vanhan totuuden useammalla aistilla: metsää on Suomessa paljon, kaikkialla. Mutta mikä merkitys sillä on?

Koska puu on hyvin tärkeä biotalouden raaka-aine, valtaosassa Suomen metsiä tuotetaan puuta teollisuuden tarpeisiin. Puuntuotanto metsissä ei Suomessa edellytä maankäytön muutosta. Kuusia, mäntyjä ja koivuja kasvatetaan osana niille ominaista, alkuperäistä metsäelinympäristöä.

Ihmisten määrä kasvaa. Globaalit ympäristökysymykset liittyvät muun muassa uusiutumattomien luonnonvarojen ehtymiseen, uusiutuvien luonnonvarojen riittävyyteen, ilmaston lämpenemiseen, luonnon monimuotoisuuden säilymiseen, vesivaroihin ja veden laatuun, ravintoon ja ihmisten hyvinvointiin.

Keskeinen kysymys on, miten maata tulee käyttää viisaasti ja vastuullisesti. Mielestäni vastuullista on korvata uusiutumattomat luonnonvarat uusiutuvilla, kuten puulla.

Kysymys on myös paikallisesta vastuusta. Mitä paikallisia vaikutuksia – työllisyydestä ympäristöön – eri maankäyttöratkaisuilla ja esimerkiksi metsien käytöllä on ja miten ne liittyvät globaaleihin haasteisiin?
Mikä on lopulta vastuullinen ja kestävä tapa käyttää maata ja miten tätä tulisi mitata?

Talousmetsän tarjoamat hyödyt ovat uskomattoman laajat

Suomalaisen talousmetsän ihmiselle tarjoamat hyödyt – ekosysteemipalvelut – ovat monipuolisuudessaan ylivertaisia. Metsämme tarjoavat puuta, joka korvaa fossiilisia vaihtoehtoja ja soveltuu raaka-aineeksi yhä useampiin tuoteryhmiin. Hiilinieluina metsät ja puutuotteet hillitsevät ilmaston lämpenemistä.

Valtaosa luontaisesta metsälajistosta elää puuntuotantoalueilla ylläpitäen luonnon monimuotoisuutta. Metsien puut käyttävät ja puhdistavat vettä. Metsät ovat täynnä ihmisravintoa ja lääkkeitä.

Metsät tuottavat happea ja puhdistavat ilmaa sitomalla pienhiukkaisia. Puut suojaavat ihmisiä tulvilta ja puiden juuristot suojelevat maaperää eroosiolta.

Metsien hyönteiset suorittavat elintärkeää pölytystä. Metsät luovat mahdollisuuksia luontomatkailulle, ne parantavat mieltämme ja kehoamme.

Useimmat palvelut saadaan samoilta hehtaareilta

Suomalaisen talousmetsän ekosysteemipalveluiden tuoteperhe on tuotantokapasiteetiltaan maailmanluokkaa. Lisäksi tavallinen talousmetsä tuottaa useimpia tässä mainittuja ekosysteemipalveluita yhtaikaa sanoilla hehtaareilla.

Mikä muu maankäyttömuoto tuottaa yhtä runsaasti, monipuolisesti ja samanaikaisesti ihmisen välttämättömyyshyödykkeitä, ja vastaa samalla ihmiskunnan keskeisiin ympäristöhaasteisiin?

Kysymys on vain siitä, miten voisimme osoittaa tämän. Eri teollisuudenalojen maankäytön suunnitteluun tarvitaankin nykyistä yhteismitallisempia keinoja. Ihmiskunnan tarpeet kun eivät muutu, viljeltiin sitten puita, ruista tai kaakaota jossakin kauempana.

Maankäytön vaikutusten merkitys korostuu ihmisten määrän ja kulutuksen kasvaessa. Kuluttaja haluaa oikeaa ja vertailukelpoista tietoa tuotteiden ympäristövaikutuksista.

Kestävyyden mittareita pitääkin kehittää niin, että eri alojen tuotannon vaikutuksista ja ihmistoiminnan kokonaisvaikutuksista luonnon ja ympäristön kantokykyyn ylipäätään syntyy nykyistä kattavampi ja oikeampi kuva.

Talousmetsien arvo pitää saada näkyville.

Kirjoita kommentti