Lisähakkuut eivät vaaranna hiilinielua ‒ Luonnonvarakeskus selvitti

8.9.2016 / Artikkeli
Kuva: Saku Ruusila
Metsien kasvu on niin vakuuttavaa, että hakkuita voitaisiin Luonnonvarakeskuksen mukaan lisätä suunniteltuakin enemmän metsien hiilinielun siitä vaarantumatta. Kuva: Saku Ruusila

Luonnonvarakeskuksen tuoreen selvityksen mukaan metsien hiilinielu säilyy siitäkin huolimatta, että hakkuita kasvatetaan suunnitellusti.

Luonnonvarakeskuksen mukaan Suomen metsät sitoivat vuonna 2014 yhteensä 27,7 miljoonaa tonnia ilmakehää lämmittäviä kasvihuonekaasuja. Lukua voi verrata esimerkiksi vuoden 2013 tieliikenteen hiilidioksidipäästöihin, jotka olivat 11,2 miljoonaa tonnia.

Suomen metsät sitovat siis tieliikenteen kasvihuonepäästöt lähes 2,5-kertaisesti.

Jos metsien hiilinielua verrataan Suomen kaikkiin energiankäytön kasvihuonepäästöihin, metsät sitovat niistä yli puolet. Hiiltä sitoutuu metsissä puustoon, aluskasvillisuuteen ja maaperään.

Metsänielu säilyy myös tulevaisuudessa

Hakkuita on kuitenkin tarkoitus kasvattaa. Kansallinen metsästrategia tavoittelee runkopuulle 15 miljoonan kuution hakkuulisäystä vuoteen 2025 mennessä, jolloin määrä olisi 80 miljoonaa kuutiota. Oksien, kantojen ja juurakoiden keruutavoite on kahdeksan miljoonaa kuutiota, missä on lisäystä neljä miljoonaa kuutiota.

Lisähakkuut eivät vaaranna metsien hiilinielua. Runkopuuta pitäisi Luonnonvarakeskuksen mukaan hakata vuosittain 20 miljoonaa kuutiota enemmän kuin nyt, jotta päästäisiin tilanteeseen, jossa metsien hiilivarasto ei kasvaisi eikä vähenisi. Vuotuisia runkopuun hakkuita pitäisi siis lisätä yli 85 miljoonaan kuutioon, jotta metsistä tulisi pysyvä hiilen lähde.a

Laskelmassa ei ole otettu huomioon sitä, että metsien kasvu on kiihtymässä nykyisestä – esimerkiksi juuri ilmaston lämpenemisen, mutta myös nuorten, nopeakasvuisten metsien suuren määrän ja ylipäätään metsän hoitotoimien ansiosta.

Jos hakkuut taas lisääntyvät vähemmän kuin 20, esimerkiksi kymmenen miljoonaa kuutiota vuodessa, hiilinielu pienenisi vuoteen 2030 asti, mutta palautuisi sen jälkeen ennalleen kymmenessä vuodessa.

Suomi on sitoutunut vuoteen 2020 saakka 20,5 miljoonan tonnin vuotuiseen metsänieluun. Jos tätä tasoa nostetaan kansainvälisissä ilmastoneuvotteluissa, Luonnonvarakeskuksen mukaan jo pienikin hakkuulisäys saattaa johtaa siihen, että tasoa ei saavuteta.

Tällöin Suomi joutuisi korvauksiin – olkoonkin, että hiilinielu olisi kaiken aikaa olemassa.


Luonnonvarakeskuksen tiedote

Luonnonvarakeskuksen selvitys

Kansallinen metsästrategia 2025

Hakata vai säästää – metsien käyttö ilmastonmuutoksen hillinnässä


 

Hannes Mäntyranta

Kirjoita kommentti