Ennen naamioiduttiin oksilla – tulevaisuudessa armeija kätkeytyy selluloosavaahtoon

Keltavihreäkuvioista selluloosavaahtoa. Kuva: Päivi Laaksonen
Ligniinillä ja vihreällä mikrolevällä värjättyä, selluloosapohjaista naamiointivaahtoa. Kuva: Päivi Laaksonen
Metsäbiotalouden tulevaisuuskuvasto / Forest Bioeconomy Future Catalogue

Selluloosasta on onnistuttu valmistamaan huokoinen ja kevyt, lämpöä eristävä vaahto, jonka voi värittää. Maastoväreillä väritettynä vaahtoa voisi käyttää lyhytaikaiseen naamioitumiseen maastossa.

Käyttäjiä voisivat olla esimerkiksi sotilaat, retkeilijät ja metsästäjät. Vaahdolla voisi peittää vaikkapa teltan, ajoneuvon tai panssarivaunun.

Maastouttamisella ja naamioinnilla pyritään piilottamaan kohde tekemällä se ympäristöään muistuttavaksi. Niin luonnossa kuin vaatteissakin, yksinkertaisimmillaan naamiointi on ympäristön värejä imitoiva kuviointi.

Nykyään ei kuitenkaan riitä, että naamioituu vain ympäristön näköiseksi. Kehittyneet, monispektriset havaitsemistekniikat mahdollistavat kohteiden tunnistamisen eri tavoilla, esimerkiksi havainnoimalla lämpösäteilyä.

Aalto-yliopiston ja Hämeen ammattikorkeakoulun (HAMK) tutkimuksessa on valmistettu selluloosasta huokoinen ja kevyt vaahto, johon on lisätty metsäympäristöä muistuttavia värejä ligniinin ja vihreän mikrolevän avulla.

Vaahdon avulla lyhytaikainen naamioituminen metsäympäristössä on pelkkää kangasta monipuolisempaa.

Selluloosavaahtoja on tutkittu paljon, mutta niiden hyödyntäminen naamioimisessa on uutta. Vaahtojen valmistusprosessi on yksinkertainen ja niillä on myös hyvät lämmöneristysominaisuudet, mistä johtuen naamioitu kohde on vaikeampi havaita esimerkiksi infrapunasäteilyä eli lämpösäteilyä mittaavilla laitteilla.

Tutkimuksessa osoitettiin, että mikrolevällä ja ligniinillä stabiloidut selluloosapohjaiset märät vaahdot sopivat hyvin lyhytaikaiseen naamiointiin. Vaahdossa käytetyt raaka-aineet ovat ympäristölle haitattomia ja edullisia.

Käytön jälkeen vaahto kompostoituu luonnossa.

Tutkimuksen tulokset tarjoavat vankan pohjan materiaalin jatkokehitykselle naamioinnissa.

Kirjoita kommentti