Tavaralajimenetelmä (assortment method, cut to length method)

Tavaralajimenetelmä on puunkorjuumenetelmä, jossa tukkipuun rungot katkotaan jo hakkuupaikalla niihin mittoihin, joihin sahatavaran tilaaja on ne halunnut. Menetelmä on yleinen Suomessa ja muissa pohjoismaissa.