Suomen metsäkeskus (The Finnish Forest Centre)

Suomen metsäkeskus on valtakunnallinen metsätalouden viranomainen, jonka päätehtävä on metsälain toteutumisen valvonta. Metsäkeskuksen tehtävät liittyvät metsien kestävään hoitoon ja käyttöön, metsien monimuotoisuuden säilyttämiseen sekä metsiin perustuvien elinkeinojen edistämiseen.