Siemenpuu, siemenpuuhakkuu, siemenpuuasento (mother tree, seedling felling, seedling stand)

Siemenpuuhakkuussa hehtaarille jätetään 50–150 siemenpuuta, joiden siemenistä uuden metsän on tarkoitus syntyä päätehakkuun jälkeen. Tällaista siemenpuiden metsikköä kutsutaan siemenpuuasennoksi.