Säästöpuu (retention tree)

Päätehakkuussa kaadetaan yleensä kaikki tai melkein kaikki metsän puut, ellei kyseessä ole siemen- tai suojuspuuhakkuu. Käytännössä metsäsertifiointi kuitenkin edellyttää, että myös muilla päätehakkuutavoilla jokaiselle hakatulle hehtaarille jätetään 5–10 säästöpuuta, joita ei kaadeta ja joita ei saa viedä metsästä koskaan pois. Säästöpuiden tarkoitus on luonnon monimuotoisuuden edistäminen ja siinä ne ovatkin tehokkaimpia käytössä olevista keinoista. Nykyisin säästöpuut usein keskitetään ryhmiin, joissa saattaa olla monenkin hehtaarin vaatimat säästöpuut. Säästöpuita joudutaan jättämään myös jatkuvan kasvatuksen metsissä, jos metsiin halutaan karttuvan lahopuuta.