Raivaus (clearing)

Ennakkoraivaus tarkoittaa alikasvoksen poistoa ennen varsinaista hakkuuta, joka voi olla pääte- tai harvennushakkuu. Jos ennakkoraivausta ei tehdä, raivaus voidaan tehdä myös hakkuun jälkeen, jolloin hakkuualueelta poistetaan alikasvos ja kasvukelvoton taimikko. Raivaus tehdään raivaussahalla tai vesurilla.