Pystykarsinta (pruning)

Pystykarsinta tarkoitaa pystypuiden kuivien alaoksien karsintaa puuta kaatamatta. Sen tarkoitus on parantaa puun tyviosan laatua.