Puutavaralajit (timber grades)

Puutavaralajeja on jokaista puulajia kohti kaksi, tukkipuu ja kuitupuu. Ne lyhennetään kolmikirjaimisin lyhentein, joissa kaksi ensimmäistä kirjainta ilmaisee puulajin; mäntytukki lyhennetään MÄT, mäntykuitu MÄK, kuusikuitu KUK, koivutukki KOT ja niin edelleen. Kuitupuusta tehdään kuiduttamalla, eli irrottamalla puun kuidut toisistaan joko sellua tai mekaanista massaa. Kuitupuuta saaadaan pienikokoisista puista ja suurten puiden latvuksista. Myös laadultaan huono, mutta järeä puu on kuitupuuta. Tukkipuu on puu, josta saadaan ainakin yksi tukki, eli nelimetrinen, latvaläpimitaltaan vähintään 15-senttinen suora runko – tai jos kyseessä on pikkutukki, läpimitta voi olla pienempikin. Harvinaisempia puutavaralajeja ovat kooltaan kuitupuun ja tukin väliin jäävä parru, tukkia pidempi pylväs, halko, sorvitukki, joka on vanerin valmistukseen käytettävä tavallista järeämpi kuusitukki sekä myös vanerin valmistukseen käytettävä vaneritukki, joka on tavallista tukkia järeämpi koivutukki, sorvipölkky, joka on laadultaan ja mitoiltaan sorvaukseen sopiva pätkä puun runkoa sekä egyptinparru. Soiro taas on sahauksen tuotteena syntyvä lankku, jonka paksuus on välillä 38–175 millimetriä. Uusin puutavaralaji on metsäenergiapuu, jonka lyhenne on MEK.