Nuoren metsän hoito (young stand improvement)

Nuoren metsän hoito tarkoittaa varttuneen, noin 20-vuotiaan taimikon perkausta ja harvennusta. Perkaus tarkoittaa ei-haluttujen taimien poistoa taimikosta ja se tehdään yleisimmin miestyönä raivaussahalla.