Metsäteollisuus (forest industry)

Metsäteollisuus jaetaan yleensä mekaaniseen ja kemialliseen metsäteollisuuteen. Mekaaninen metsäteollisuus tarkoittaa saha-, vaneri-, lastulevy-, kuitulevy-, rakennuspuutuote-, puusepän- ja puutaloteollisuutta. Mekaanisesta metsäteollisuudesta käytetään myös nimitystä puutuoteteollisuus. Kemiallinen metsäteollisuus taas tarkoittaa massa- ja paperiteollisuutta.