Metsänhoitoyhdistys (Forestry Management Association)

Metsänhoitoyhdistys on metsänomistajien paikallinen yhdistys. Metsänhoitoyhdistyksistä on säädetty lailla. Metsänhoitoyhdistykset myyvät ja tuottavat jäsenpalveluita metsänomistajille. Metsänhoitoyhdistykset ovat Maa- ja metsätaloustuottajain keskusliitto MTK:n jäseniä.