Luonnonpoistuma (Natural loss)

Luonnonpoistuma tarkoittaa sitä puuston määrää, joka häviää kasvusta luonnonmukaisista syistä, esimerkiksi luonnontuohojen kautta. Metsän kasvusta pitää vähentää luonnonpoistuma, hakkuuhävikit sekä erilaisista syistä hakkuukelvoton kasvu, minkä jälkeen saatava puumäärä on puuntuotannollisesti suurin kestävä hakkuumäärä.