Kitumaa (poorly productive forest land)

Vähätuottoinen kitumaa tarkoittaa metsätalouden maata, jolla puuston kasvu on 0,1‒1 kuutiometriä hehtaaria kohti vuodessa.

Englanniksi: Poorly productive forest land (kitumaa)