Kestävän metsätalouden rahoituslaki (Act on the Financing of Sustainable Forestry)

Yhteiskunta investoi yksityismetsätalouteen tukemalla metsänomistajien metsänhoitotöitä Kestävän metsätalouden rahoituslain puitteissa. Laista käytetään yleisesti lyhennettä kemera, vaikka parempi lyhenne olisi rahoituslaki.