Kestävä kehitys, kestävä metsätalous, kestävä puuntuotanto (sustainable development, sustainable forestry, sustainable wood production)

Kestävä kehitys tarkoittaa sitä, että nykypolvet eivät ainakaan heikennä tulevien polvien elämän edellytyksiä. Tapana on jakaa kestävyys kolmeen eri osa-alueeseen, ekologisesti, taloudellisesti ja sosiaalisesti kestävään kehitykseen. Kestävä kehitys ei ole näiden tekijöiden summa, vaan tulo; jos yhdenkin osa-alueen kestävyys on nolla, kestävä kehitys jää toteutumatta myös muiden osatekijöiden osalta. Kestävä metsätalous on metsätaloutta, joka pitkällä aikavälillä ja riittävän suurella tarkastelualueella täyttää nämä ehdot.

Kestävä puuntuotanto tarkoittaa sitä, että metsästä ei oteta puuta enempää kuin se kasvaa. Kestävää puuntuotantoa tulee tarkastella riittävän pitkällä aikavälillä tai riittävän suurella alueella; esimerkiksi päätehakkuussa metsästä poistetaan varmasti enemmän puuta kuin sitä kasvaa pitkään aikaan, toisaalta metsä kasvaa kiertoajan kuluessa kestävän puuntuotannon oloissa enemmän kuin puuta hakataan. Toisaalta hakkuu ei voi olla pitkälläkään aikavälillä yhtä suuri kuin kasvu, koska puuta poistuu metsästä muutenkin kuin hakkuiden seurauksena. Kasvusta täytyy ensiksi poistaa luonnonpoistuma, hakkuuhävikit sekä erilaisista syistä hakkuukelvoton kasvu. Vasta näin saatu puumäärä on hakkuumäärän yläraja.